Bērnu literārā konkursa ”Doma izgaismo vārdu“ rezultāti

Valkas novada literārā apvienība jau ceturto gadu sadarbībā ar Valkas novada Domi un Latvijas Bērnu fondu organizē bērnu literāro konkursu Doma izgaismo vārdu. Konkurss notiek bērniem vecumā no 10-18 gadiem. Darbi tiek iesūtīti no dažādām Latvijas vietām, šogad pat no Jūrkalnes, Pāvilostas, Saldus, Rīgas, Jēkabpils u.c.

Izvērtējot konkursam iesūtītos autoru darbus, žūrijas komisija  nolēma:

1. Jaunākajā grupā 21 dalībnieku konkurencē atzīt par laureātiem 3 autorus - Ralfu Zundi no Rencēnu pagasta, Eviju Reinieci no Valkas un Elīzu Evelīnu Pētersoni no Trikātas.

2. Vecākajā grupā 12 dalībnieku konkurencē atzīt par laureātiem 4 autorus - Lieni Ratnieci no Rūjienas, Dāvidu Rubeni no Rudzātiem, Lauru Elizabeti Jansoni un Georgu Kairišu no Rīgas.

Viens no viņiem būs galvenās prēmijas ieguvējs, kuru nosauksim tikai 05.01.2019. Gaismas pēcpusdienā kopā ar Ziemassvētku gaismu veidotājiem, kuriem tiks pasniegtas domes pateicības. Pasākumā dziesmas skandēs Dziesmu draugu kopa “Nāburgi”.

Novados