Biedrība "Smiltenei un Latvijai" aicina iesaistīties kustībā #paliecmājās un pieteikties tos, kuriem palīdzība nepieciešama

Kopš Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, pašizolācijā un karantīnā atrodas tūkstošiem iedzīvotāju. Īpaši svarīga pašizolācija ir vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir hroniskas saslimšanas, viņiem pat vienkāršs gājiens uz veikalu var izrādīties bīstams.

Tikpat kritiskā situācijā ir tie cilvēki, kuriem pēc atgriešanās no ārzemēm obligāti nepieciešams uzturēties 14 dienu karantīnā, bet nav pieejams tuvinieku atbalsts.

Noderēs jauni brīvprātīgie

Lai palīdzētu šiem cilvēkiem un reizē arī pasargātu citus iedzīvotājus no iespējamās inficēšanās ar “Covid-19”, kustība #paliecmājās piedāvā brīvprātīgo palīdzību pārtikas produktu un higiēnas preču sagādē, suņa izvešanā pastaigā vai vienkārši parunājot pa tālruni un atbalstot noskumušos. Šādu palīdzību Latvijā var saņemt ikviens iedzīvotājs, ja vien pilsētā vai pagastā, kurā viņš dzīvo, dzīvo arī brīvprātīgie palīgi.

 #paliecmājās ir valsts, pašvaldību un Latvijas uzņēmumu atbalstīts projekts, kas darbojas sabiedrības labā. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku palīdzības apjomu, #paliecmājās aicina pieteikties brīvprātīgos, kuri vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi, piesakot dalību mājaslapā www.paliec-majas.lv. Pieteikties var ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas, kam nav konstatēts “Covid-19”, kurš pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārzemēs, kā arī nav bijis kontaktā ar iespējamu “Covid-19” slimnieku.

Ar šo brīvprātīgo kustību jau sadarbojas Smiltenes novada biedrība “Smiltenei un Latvijai”, kas  aicina iesaistīties brīvprātīgos palīdzības sniegšanā, kā arī mudina iedzīvotājus, kuriem šī palīdzība nepieciešama, informēt par to, zvanot uz tālruni 25661991 kustībai #paliecmājās. Tālāk operators nodos ziņu koordinatoriem attiecīgajos novados.

“Īpaši aicinām pieteikt palīdzību tos cilvēkus, kuri nelieto digitālās tehnoloģijas un atrodas “Covid-19” riska grupā. Tāpat arī aicinām kaimiņus, aprūpētājus un sociālos darbiniekus mudināt šādus cilvēkus zvanīt un pieteikt palīdzību,” uzsver kustības #paliecmājās pārstāve Inese Vaivare.

Nevajag kautrēties lūgt palīgā!

Domājot, kā par palīdzības iespēju informēt seniorus, kuri ir galvenā mērķa grupa, biedrības “Smiltenei un Latvijai” valdes locekle un viena no kustības  #paliecmājās koordinatorēm Līga Krūmiņa-Krīgere sazinājusies ar Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti, arī   #paliecmājās koordinatori Smiltenes novadā Lindu Beitiku.

“Esam kopā izdrukājuši informatīvus plakātus. Jau izliekam veikalos, daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un citās publiskās vietās ne tikai pilsētā, bet arī pagastos, cilvēkus par palīdzības saņemšanas iespēju informējot šādi. Ja no kustības #paliecmājās tiks saņemti lūgumi pēc palīdzības Smiltenes novadā, tad mana atbildība būs sameklēt brīvprātīgos, kuri šo palīdzību sniegs. Darīšu to arī pati un aicināšu citus,” “Ziemeļlatvijai” teic Līga Krūmiņa-Krīgere.

Pagaidām šis process ir tikai sākumā, zvani ar lūgumu palīdzēt nav saņemti un palīdzība līdz ar to nav sniegta, taču tas nenozīmē, ka cilvēkiem to nevajag. Katru dienu uz Smiltenes novada pašvaldības informatīvo tālruni 26362282 zvana daudzi novada iedzīvotāji, lai uzzinātu par palīdzības veidiem, ko pašvaldība šajā ārkārtējās situācijas laikā var sniegt.

“Palīdzība tiem, kuriem tā ļoti nepieciešama, jau tiek sniegta, to dara mūsu novada Sociālais dienests. Attiecībā uz sadarbību ar kustību #paliecmājās mans uzdevums kā koordinatorei ir noskaidrot, kurš cilvēks ir spējīgs palīdzēt. Mēs jau iepriekš apzinājām brīvprātīgos, kuri sniegtu šo pakalpojumu, tādējādi mums ir cilvēku resurss, kurus varam uzrunāt, ja tāda nepieciešamība radīsies,” stāsta Smiltenes novada pašvaldības speciāliste Linda Beitika. 

No Smiltenes novada nevalstiskajām organizācijām vienīgā palīdzēt šobrīd pieteikusies biedrība “Smiltenei un Latvijai”.
Linda Beitika jau sazinājusies ar Smiltenes novada pagastu pārvaldēm un Smiltenes senioru apvienību, vaicājot, vai kādam iedzīvotājam ir nepieciešama pārtikas un medikamentu piegāde mājās, taču pagaidām šajā jomā ir klusums. “Visticamāk, cilvēki paši mēģina tikt galā. Tā ir latvieša viensētnieka domāšana, kad paši uzņemas par sevi atbildību un tiek ar situāciju galā. Manuprāt,  #paliecmājās piedāvājums šobrīd ir aktuālāks Rīgā un citās lielajās pilsētās. Ir arī tā, ka mūsu novadā, piemēram, Grundzāles pagastā, iedzīvotāji paši saviem spēkiem sadarbojas, cits citu atbalsta, un palīdzība no malas nav nepieciešama,” secina Linda Beitika.

Taču, iespējams arī, ka cilvēki novados ir kautrīgi un viņiem ir neērti lūgt palīdzību. Nav jākautrējas – ikviens Latvijas iedzīvotājs var zvanīt kustībai  #paliecmājās uz tālruni 25661991 un tālāk kustības brīvprātīgie risinās iespēju palīdzēt.

Novados