Biedrība “Vijmalieši” realizē projektu "Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem"

2019. gada nogalē biedrība “Vijmalieši” pabeidza projekta “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000008) īstenošanu. Projekta ietvaros tika iegādātas jaunas hokeja formas (krekli un getras) hokeja komandai "Vijciems" un ierīkots āra trenažieru laukums Valkas novada Vijciema pagasta sākumskolas teritorijā. Trenažieru laukumā uzstādīti 6 trenažieri (“Steperis”, „Orbitrek”, airēšanas trenažieris, statīvs vēdera muskulatūras trenēšanai, dubultās līdztekas, krūšu un pievilkšanās trenažieris) un Multi fitnesa stacija, kas sastāv no pievilkšanās trenažiera, pakāpienu platformām, līdztekām, trenažieriem vēdera presei, muguras muskuļiem, horizontālās un vertikālās vingrošanas sienas un dažāda līmeņa pumpēšanās trenažiera.

Projekta mērķis bija pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Projekta attiecināmās izmaksas ir 11337,70 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10203,93 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 1133,77 EUR. Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

Novados