Blomes draudzes kopa maina nosaukumu

Jau no 2017. gada novembra Blomē, tautas namā, darbojas luterāņu draudzes kopa. Līdz šim, - līdz šā gada 31.oktobrim mūs pazina kā Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu ārpus Latvijas, Latvijas apgabala draudzes kopu. Taču 31.oktobrī tika publiski izsludināts mūsu Baznīcas jaunais nosaukums. Tagad esam „Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē.” Lai labāk varētu saprast mūsu Baznīcas nosaukuma maiņas nepieciešamību sniedzu mūsu Baznīcas Prezidija vēstures apskatu: “Nākamos gados pēc tam, kad 1918. gada 18. novembrī pasludināja Latvijas Republikas neatkarību, jaunās valsts mērogā izveidojās dažādas jaunas iestādes un organizācijas.  Tā, Kurzemes konsistorijai apvienojoties ar Vidzemes konsistoriju, 1922. gadā radās arī “Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca”, kura 1928. gadā pieņēma savu Satversmi.  Tā turpināja darboties līdz pat Otram pasaules karam.  

Otrā pasaules kara laikā vairāk nekā puse no “Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas” mācītājiem devās bēgļu gaitās. Tā laika arhibīskaps Teodors Grīnbergs bija spiests atstāt Latviju. Tādējādi Baznīca sadalījās divās daļās – viena daļa varonīgi centās darboties un Dievam kalpot Latvijas teritorijā zem komunistiskās PSRS varas, otra daļa bēgļu nometnēs Vācijā turpināja garīgi aprūpēt latviešu bēgļus gan arhibīskapa Grīnberga, gan daudzu mācītāju vadībā. 

Izceļojot no bēgļu nometnēm, latvieši nonāca vairākās valstīs. Tikpat kā katrā vietā vispirms tika dibinātas draudzes, pēc tam citas organizācijas, kas vienoja latviešus. Atspoguļojot vēsturiskās pārmaiņas, Baznīcas nosaukums no sākuma bija “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca trimdā”, bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas to pārmainīja uz “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas.” Bet, jau vairākus gadus mēs vairs neesam Baznīca ārpus Latvijas. 2016. gadā Rīgā nodibinājām mūsu Latvijas iecirkni. Zīmīgi pieminēt, ka jau septiņus gadus pirms tam, 2009. gadā, tika dibināta, reģistrēta un LELBāL iestājās Rīgas Evaņģēliskā draudze.  Tās draudzes darbība palīdzēja tālāk attīstīt un likt pamatus mūsu Baznīcas kalpošanai Latvijā, kur tagad mums jau ir sešas draudzes. Cerība pastāv, ka drīz klāt nāks citas.” Tiktāl Prezidija citāts.

Tātad līdz šim mūsu Baznīcas nosaukums bija Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas. Tas, savukārt, dažkārt radīja neveiklas situācijas, kad cilvēki jautāja: „Ja jūs esat Baznīca ārpus Latvijas, tad ko jūs darāt Latvijā?” Līdz ar to bija nepieciešams veikt korekcijas nosaukumā, lai tas atspoguļotu reālo situāciju, ka mūsu Baznīca kalpo visur kur ir latvieši gan Latvijā, gan citās zemēs – īsi sakot visā pasaulē, kur vien mīt latvieši. Vēl es vēlos citēt mūsu arhibīskapi Laumu Zuševicu. Viņa apliecina, ka „Mēs neesam „jauna” Baznīca ieejot Latvijā, bet pirms Otrā pasaules kara Baznīcas viens zars, kas ir atgriezies dzimtenē.” Gan esošo Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu, gan mūsu Baznīcu vieno viena izcelšanās. Tā ir pirms kara dibinātā Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca. Un mana, un ne tikai mana, cerība ir tāda, lai abas divas māsu Baznīcas atkal reiz kļūtu par vienu Baznīcu. Katrā ziņā arī mēs gribam kalpot saviem tautiešiem Latvijā un vēstīt par Dieva mīlestību pret visu cilvēci.

Novados