Brīvpusdienas bērniem plāno nodrošināt arī Valkas novada pagastos

Valkas novada Sociālais dienests 107 Valkas pilsētā dzīvojošo trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem piegādā siltas pusdienas. Pašlaik tiek domāts, kā ēdienu varētu piegādāt arī novada pagastos dzīvojošiem bērniem.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka novada domes Sociālais dienests nodrošina ar siltām pusdienām Valkas pilsētas teritorijā dzīvojošo trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu pirmsskolas un skolas vecuma bērnus. Tas tiek darīts, lai ģimenes saņemtu atbalstu laikā, kad valstī noteikta ārkārtas situācija un bērni neapmeklē bērnudārzu un skolu. Sociālā dienesta darbinieki ir gatavi piegādāt siltas pusdienas arī novada pagastos dzīvojošām trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Ja ir nepieciešams šis atbalsts, ģimenēm jāzvana sava pagasta sociālajam darbiniekam.

Ērģemes un Kārķu pagasta sociālā darbiniece Zita Roze stāsta, ka ģimenes ir interesējušās par šādu iespēju. Pašlaik tiek domāts mehānisms, kā varētu piegādāt bērniem ēdienu. Sociālā darbiniece atzīst, ka pilsētā to izdarīt ir daudz vieglāk, jo divi sociālie darbinieki ar automašīnu izvadā ēdienu. Viņa strādā viena divos pagastos. Braukt no pilsētas izvadāt ēdienu nebūtu ekonomiski, jo pieaugs degvielas patēriņš. Bija doma, ka šo darbu varētu paveikt pagasta pārvaldes vadītājs, bet arī viņš atbild par diviem pagastiem un līdz ar to viņam ir pietiekami daudz darba pienākumu. Domājot par ēdiena izmaksām, jārēķinās, ka tas jāpieved vienreizlietojamos traukos, kas izmaksas sadārdzina. Ir domāts par iespēju, ka ģimenes varētu pēc pārtikas pakām ierasties vietējā veikalā. Ir arī variants silto ēdienu gatavot Ērģemes un Kārķu skolā. 

Z. Roze atzīst, ka pagaidām ir vairāk jautājumu, nevis atbilžu, bet, tos risinot, cerams izdosies atrast labāko variantu.

UZZIŅAI

Valkas novada Sociālā dienesta darbinieki pagastos:
Valkas pagastā – Kristīne Klaipa, tālrunis 28692945
Ērģemes un Kārķu pagastos – Zita Roze, tālrunis 28673013
Vijciema un Zvārtavas pagastos – Gunita Beikmane, tālrunis 29264215  

Novados