Būvniecības darbi Valkā, Cimzes ielā 2 noslēgušies 1

Būvniecības darbi noslēgušies veiksmīgi, un ēka ir nodota ekspluatācijā. Būvniecības darbus veica SIA “Evento”. Būvuzraudzību šim objektam veica IK Pēteris Gudrinieks un IK Māris Zālītis, autoruzraudzību veica SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Telpas ir arī aprīkotas ar mēbelēm, mēbeles izgatavoja un uzstādīja SIA “Kore AG”.

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma telpās (Cimzes ielā 2) tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums bērniem un jauniešiem, kas veicinās institūcijās dzīvojošo bērnu un jauniešu pašaprūpes, sociālās un sadzīves prasmes, ļaujot pilnvērtīgi tos sagatavot patstāvīgai dzīvei. Ģimeniskās vides pakalpojuma izveide ir trešā daļa no projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) paredzētā.

Šī projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2021. gada 31. maijam.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 937 671,23 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 916 847,02 EUR, neattiecināmās izmaksas 20 824,21 EUR. 615 279,13 EUR ir ERAF finansējums, 31 191,90 EUR ir valsts budžeta dotācija, 39 902,99 EUR ir Valsts budžeta finansējums, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 251 297,21 EUR.
 
 
 20210630-1408-att-ls1-3.jpg

 

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Labāk būtu restaurējuši Lauktehnikas kopmītni, un Kuru ielas getto māju. Izmetot kaidoņus un izmītinot dauņus.

Par Kuru ielu zin visā Valgā, kā bomžu paradīze un mīteklis. Es saprotu ka policija nebrauc, jo nav jēgas.
Pat nesoda par vairākiem autovrākiem pie mājas, par ko citur paredzēts sods.
īsts ASV ghetto, trūkst nēģeru vilkaādas mētelī ar goldu uz kakla, un mucas kurā dedzinā krāmus un sildās.

pirms 3 mēnešiem, 2021.06.30 23:44

Novados