Caur laikmetu griežiem

Īstenojot projektu “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”, ir noslēgusies Smiltenes luterāņu baznīcas jumta atjaunošanas būvdarbu pirmā kārta.

Būvniecības Valsts kontroles birojs ir pieņēmis ekspluatācijā šā objekta pirmo kārtu, būvdarbus tajā veica uzņēmums SIA “Velve - AE”  no Rīgas.

Jumta atjaunošanas būvniecības kopējās izmaksas, ieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību, ir 256337,64  eiro, informē Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Reinis Kulbergs.

Nauda iegūta, pateicoties Finanšu ministrijas un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumam, Smiltenes novada domes dotācijai un privātpersonu un uzņēmumu mērķziedojumiem.

Mācītājs R. Kulbergs atgādina, ka 2019. gada nogalē Smiltenes evaņģēliski luteriskai baznīcai apritēja 160 gadi kopš beidzamās tās lielās pārbūves un paplašināšanas. Baznīcā paralēli notiekošajiem atjaunošanas darbiem par godu šai gadskārtai tika veltīta īpaša uzmanība,  pērn rudenī sarīkojot svētku dievkalpojumu, restaurētā torņa smailes gaiļa un lodes prezentāciju un uzstādīšanu, logu un mūra restaurācijas meistarklasēm un koncertu.

Savukārt šis gads Smiltenes luterāņu dievnamā iesākās ar Smiltenes pilsētas simtgades pasākumu atklāšanu, ar pašvaldības atbalstu sarīkojot komponista Jāņa Lūsēna, viesmākslinieku un Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktā kora “LidoJums” koncertu. Lai to dzirdētu, baznīcā sapulcējās vairāk nekā 800 cilvēku no Smiltenes novada un plašas apkārtnes. Koncerta laikā, izmantojot sienas projekcijas, tika prezentēta ekspozīcija “Smiltene un smiltenieši laikmetu griežos,” kas ietver laika posmu no 19. līdz 21. gadsimtam: Smiltenes kā pilsētas tapšanu, “zelta” laikmetu, kara gadus, sociālisma laiku un šodienas foto liecības. R. Kulbergs norāda, ka šī foto ekspozīcija turpmāk  kalpos  kā kultūras tūrisma produkts Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas telpās. To varēs apskatīt, tiklīdz draudze  atrisinās jautājumu par dežurantu, lai baznīca būtu atvērta arī tajās dienās, kad nenotiek  dievkalpojums. Ekspozīciju veido 11 planšetes, kas tiks papildinātas ar daudziem citiem attēliem un materiāliem.  

“Īpašs paldies ekspozīcijas tapšanā ir Valkas novadpētniecības muzejam un personīgi  Aijai Priedītei, Smiltenes fotogrāfa Arnolda Oskara Pirro dzimtai un Ivetai Eihei, par mūsdienu foto attēliem paldies Elīnai Kubuliņai-Vilnei, Dacei Jurciņai, Rīgas Motormuzeja darbiniekiem, Smiltenes kolekcionāriem  Aldim Apsītim, Jānim Vērzemniekam, Vilim Purmalim, paldies arī Smiltenes novada bibliotēkai, personīgi Aldai Liukei! Par teksta tulkojumu sagatavošanu paldies John Neel, Elitai Tilčikai un Marutai Bērziņai!” teic R. Kulbergs.

Novados