Ceturtdien, 13.februārī, publiskās apspriešanas sanāksme Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrādei

Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumu un apsaimniekošanas plāna izstrādi projekta Nr. 1-08/390/2018 “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros veica Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. Plānošanas dokumenti izstrādāti ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Ar sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var iepazīties ŠEIT. Papīra formātā dokumenti pieejami Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā, Smiltenē, Dārza ielā 3 un Launkalnes pagasta pārvaldē Ezera ielā 2, Launkalnē, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 13.februārī plkst.18.00 Launkalnes tautas namā, Ezera ielā 2, Launkalnē, Smiltenes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 17.februārim (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) elektroniski projekta vadītājai Lindai Uzulei uz e-pastu [email protected] vai Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājai Irai Punkstiņai uz e-pastu [email protected] vai papīra formātā Smiltenē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Novados