Covid-19 inficēšanās gadījums Smiltenes vidusskolā

Vakar, 4.novembrī, Smiltenes vidusskola no SPKC, diemžēl, ir saņēmusi informāciju par vēl vienu Covid - 19 inficēšanās gadījumu, kas saistīts ar Dārza ielas 17 ēku, – šoreiz pozitīvs tests ir apstiprināts vienai skolotājai.    

Pirmās saslimšanas pazīmes skolotājai parādījušās sestdien, 31.oktobrī, bet darbā skolotāja pēdējo reizi bija piektdien, 30. oktobrī. SPKC epidemiologi turpina apzināt kontaktpersonas, lai noteiktu, kurām personām ir jādodas mājas karantīnā.  

Lūgums vecākiem ieskatīties klašu WhatsApp sarakstē vai E – klasē, kur jau nosūtīta rekomendācija apzinātajām kontaktpersonām.

Skolas vadība aicina 5.un 6.klašu skolēnus un viņu vecākus turpmākās 14 dienas sekot veselības stāvoklim, vērot, vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes, paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c. 

Iepriekš vidusskola ziņoja, ka 3. novembrī kāda Smiltenes vidusskolas skolēna (kas mācās skolas ēkā Dārza ielā 17) mammai apstiprināts pozitīvs Covid - 19 tests. Skolas vadība rīkojās ļoti operatīvi un pēc SPKC ieteikuma pieņēma lēmumu noteikt  attālinātās  mācības  5. un 6. klašu skolēniem un pirmsskolas grupai, kas mācās skolas ēkā Dārza ielā 17. Arī Rīgas ielas 16 C ēkā divām pirmsskolas izglītības grupām – “Pūcītes” un “Taurenīši” noteikta mājas karantīna, bet grupai “Mārītes” - attālinātais mācību process.

Sazinoties ar Slimību profilakses un kontroles centru, 70 Smiltenes vidusskolas (Dakteru ielas 27 un Rīgas ielas 16 C) pedagogiem 3.novembrī tika veikti siekalu testi, visi saņemtie rezultāti ir negatīvi. Ņemot vērā šo inficēšanās gadījumu, skolas vadība ir pieprasījusi siekalu testu paraugus, lai veiktu analīzes arī Dārza ielas 17 pedagogiem.

Novados