Darbu uzsāk sociālās aprūpes centrs “Valka”

Otrdien, 1. oktobrī Valkā darbu uzsāka biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Valka” Rūjienas ielā 3E, kur līdz šim darbojās Valkas novada sociālās aprūpes nams. Jauno centru vadīs līdzšinējā Valkas pagasta sociālā darbiniece un pašvaldības deputāte Dace Bašķe.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka pašvaldības deputāti augusta domes sēdē nolēma bezatlīdzības lietošanā nodot biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rūjienas ielā 3E. Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis skaidroja, ka no 1. oktobra pašvaldība vairs nesniegs sociālās aprūpes pakalpojumus Rūjienas ielā, to pilnā apjomā veiks Latvijas Sarkanais Krusts.

Ar piektdienu, 11. oktobri, sociālās aprūpes centra vadītājas pienākumus sāks veikt D. Bašķe. Viņa par sociālo darbinieci nostrādājusi 11 gadus. D. Bašķe atklāj, ka biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” viņai piedāvājusi vadītājas amatu un viņa tam piekritusi. “Ziemeļlatvija” uz sarunu D. Bašķi aicinās pēc kāda laika.  

Līdzšinējā vadītāja Eleonora Bērziņa sarunā ar “Ziemeļlatviju” atklāj, ka viņa ar jauno darba devēju neturpinās darba attiecības un pēc 15 gadu ilga darba dosies pelnītā atpūtā. Pašlaik sociālās aprūpes namā mitinās 70 iemītnieku no Valkas un Burtnieku novada, kā arī no Rīgas pašvaldības. 

Novada domes Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska informē, ka līdzšinējā Valkas pagasta sociālā darbiniece D. Bašķe savus darba pienākumus veiks līdz 11. oktobrim. Pēc tam Valkas pagastā apmeklētājus pieņems kāda cita nodaļas darbiniece, kamēr netiks atrasta jauna speciāliste. Plānots, ka sociālais darbinieks apmeklētājus Valkas pagastā pieņems divas reizes nedēļā saieta namā “Lugažu muiža” un divas reizes mēnesī Sēļos. Par pieņemšanas dienām un laikiem informācija sekos.

Novados