Deputāti izskata vairākus svarīgus jautājumus

Vakar notika Valkas novada domes jūnija sēde. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka sēdes darba kārtībā bija iekļauti 23 jautājumi, ierosināšanai – 14 jautājumi. 

Deputāti lēma par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielām Valkā: Zemgales ielas pārbūvei posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai un asfalta seguma atjaunošanai posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai. 

Šajā domes sēdē deputāti lēma par atbalstu vienam no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas absolventiem, uzsākot studijas. Stipendijas izmaksai ir paredzēts izmantot Latvijas Universitātes fondu, kas veiks stipendijas administrēšanu. Plānots, ka vienas stipendijas lielums ir 150 eiro mēnesī. Stipendijas izmaksas veiks desmit mēnešus. Sēdē deputāti apstiprināja kārtību, kādā tiks piešķirta šī stipendija, un kas nosaka stipendijas izmaksas atbildības jomas. Valkas novada izcilības stipendija ir pašvaldības organizēta stipendija. To piešķirs vienam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas absolventam, kura vidējais vērtējums atestātā par vispārējo vidējo izglītību sasniedz 7,5 balles un kurš akadēmiskajā gadā uzsāk studijas jebkurā augstskolā un studiju laikā sasniedz 7,5 balles semestra noslēgumā. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt izcilu Valkas novada jauniešu iespēju iegūt labu augstāko izglītību, kā arī jauniešos veidot piederības sajūtu novadam un veicināt lokālpatriotismu. 

Deputāti lēma arī par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim. Viņš būs atvaļinājumā no 1. jūlija līdz 9. augustam (ieskaitot). 

Sēdē deputāti lēma arī par aizņēmuma ņemšanu Valkas bērnudārza “Pasaciņa” telpu atjaunošanai un tehnoloģisko atvērumu izbūvei. Pašlaik bērnudārzā ir izveidotas 11 grupas, tajās ir 229 bērni. 2020./2021. mācību gadā rindā uz bērnudārzu ir 56 bērni. Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudēs vairākkārt izteikti aizrādījumi par virtuves tehnisko stāvokli un neatbilstību higiēnas prasībām. Lai novērstu visas problēmas, ir nepieciešams bērnudārzā atjaunot telpas un veikt tehnoloģiskā atvēruma izbūvi. Paredzamā iepirkuma summa ir 258 940 eiro. Savukārt paredzamā līgumcena virtuves tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un ēdamzāles mēbeļu iegādei un uzstādīšanai ir 84 700 eiro.            

Novados