Dievkalpojumi Blomē pirmajā un trešajā adventē

Svētdien, 1. decembrī, pulksten 11 Blomes tautas nama Teātra zālē notiks luterāņu dievkalpojums, ko rīko Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Blomes misija (LELBĀL). Pēc dievkalpojuma – sadraudzība.

Mācītājs Zigmārs Ziemanis pastāstīja, ka dievkalpojumā 1. decembrī piedalīsies arī  LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols. Vēl viens dievkalpojums Blomes tautas namā notiks trešajā adventē, 15. decembrī.

Iedzīvotāji, kurus interesē kristības un iesvētības, aicināti zvanīt mācītājam Z. Ziemanim uz 28446787.

Novados