Ēku kompleksa "Zāģezers" teritorijā notiks Nacionālo bruņoto spēku vingrinājumi

No 21.aprīļa līdz 25.aprīlim SIA "SCA Latvijas meži" īpašumā esošajā ēku kompleksa "Zāģezers" teritorijā, Valkas pagasta, Valkas novadā, notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skolas organizētie militārās vadības vingrinājumi.

To laikā karavīri formas tērpos, ar ieročiem un ekipējumu būs redzami šajā ēku kompleksā.

Šo dienu laikā būs dzirdama periodiska salūtmunīcijas un pirotehnisko līdzekļu pielietošana, kas rada troksni, bet neapdraud apkārtējo cilvēku dzīvību vai drošību. Mācību laikā karavīriem plānots maršs, pārvietojoties pa pieguļošajiem koplietošanas ceļiem.

Lūdzam Jūs izturēties ar sapratni un iecietību!

Novados