Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu tornim jauns dakstiņu jumts

Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu tornis šajā gadā ir ieguvis jaunu izskatu. Tam ir izbūvēta jauna jumta konstrukcija un dakstiņu jumts, iebūvētas jaunas galvenās ieejas durvis, kā arī izbūvēta grīda 4.stāvā un uzstādīta zibensaizsardzība, informē Valkas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.

Torņa atjaunošanas darbus plānots pabeigt 2021. gada pirmajā pusē.

Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanu notiek ERAF līdzfinansēta projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.  Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Konvents”. Būvdarbus veic SIA “WARS+”.

Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr. 5.5.1.0/17/I004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta 2018.gada 5.martā.  Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada pašvaldības partneris projekta īstenošanā.

Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

Novados