Esi sveicināta, Smiltene, savā simtgadē!

Smiltenes simtgades svētku nedēļā laikraksts “Ziemeļlatvija” uzrunāja pilsētas iedzīvotājus, novadniekus un bijušos smilteniešus, jautājot, ar ko viņiem mīļa ir pilsēta.

Smiltenietis, svētku režisors Kārlis Anitens saka: “Smiltene man ir mīļa ar to, ka tā ir mana dzimtā pilsēta. Tā vienmēr būs īpašākā pilsēta manā sirdī, kura izveidojusi par to, kas tagad esmu. Smiltenē dzīvo visstiprākie cilvēki visā Latvijā. Stipri cilvēki vienmēr ir arī mīļi cilvēki. Savai pilsētai vēlu nākamajos gadu simtos turpināt būt stiprai un zelta vērtē turēt mīļumu. Mana mīļākā vieta Smiltenē ir skats no manu vecāku mājas balkona uz Jauno parku.”

Laikraksta “Ziemeļlatvija” 17. jūlija numurā lasiet, kuram Smiltene ir mīļa ar savu kādreizējo darbavietu “Smiltenes piens”, kurš Smiltenes ģimnāzijā satika savu mūža mīlestību, bet kurš to piedzīvoja kultūras namā. Šīs un vēl daudzas citas atklāsmes un novēlējumi Smiltenei turpmākajos simts gados būs lasāmas laikraksta rubrikā “Smiltenei 100”.

Novados