Gaida apliecinājumus

No  2019. gada 1. augusta stājušies spēkā jauni Valkas novada domes saistošie noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā”.

Novada pašvaldība atgādina, ka šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (“sausās tualetes”) Valkas pilsētā un Valkas novada Lugažos, Sēļos, Ērģemē, Kārķos un Vijciemā.

Minētajām personām līdz šī gada 31. decembrim Valkas novada domei ir jāiesniedz aizpildīts decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums, kas ir pieejams Valkas novada pašvaldības mājaslapā vai aizpildāms klātienē Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļā Rīgas ielā 22 Valkā (tālruņi sīkākai informācijai – 64723402, 26333453, 26336689) un Valkas novada pagastu pārvaldēs.

Ir iedzīvotāji, kuri savus mājokļus šai sistēmai vēl nav pieslēguši, jo atsevišķās vietās tas pat nav iespējams, un šāda apkopota informācija varētu palīdzēt rast risinājumus, kā to veicināt, skaidro pašvaldībā. 

Novados