Iedzīvotāji priecājas par sakopto apkārtni Valkā ap dīķiem 1

Valkas pilsētas teritorijā ir divi dīķi – viens Stendera, otrs Rūjienas ielā. Ūdenstilpes ne tikai daiļo pilsētas ainavu, bet arī iedzīvotājiem, atpūšoties to krastos, sniedz veldzi un mieru.

Šovasar vairāki valcēnieši “Ziemeļlatvijai” stāstījuši, ka ir patīkami atrasties pie abiem dīķiem, jo ūdenstilpju apkārtne ir sakopta un nopļauta. Iepriekšējos gados gan izskanēja pa kādam pārmetumam attiecībā par apkārtnes sakoptību, bet šovasar tik tiešām tā ir sakopta. Par to pārliecinājās arī “Ziemeļlatvija”. Ap Rūjienas ielas dīķi ir nopļauta ne tikai zāle, bet arī iespēju robežās mitrumu mīlošie augi, kas aug krastos. Ir izcirsti arī krūmi. Gar Rūjienas ielas malu izveidotie apstādījumi ir sakopti un priecē ar savu daudzveidību un krāšņumu. Nenoliedzami, ainavu papildina arī strūklaka. Rūjienas ielas mikrorajona iedzīvotājs Aleksandrs Zālītis stāsta, ka viņš bieži atnāk pasēdēt pie dīķa. Raugoties strūklakā, viņš mierīgi atpūšas un padomā par savām lietām. Pie ērtiem soliņiem ir uzstādītas arī neliela izmēra urnas, kur izmest atspirdzinošu dzērienu pudeles un našķu iepakojumus. 

Arī pilsētas centrā esošā Stendera ielas dīķa apkārtne ir sakopta un izpļauta. Vairāki valcēnieši “Ziemeļlatvijai” izteicās, cik skaists būtu pilsētas centrs, ja arī šeit darbotos strūklaka. Taču tas viss ir atkarīgs no pašvaldības finansiālajām iespējām, jo citi savukārt uzskata, ka vispirms ir jāpabeidz Lugažu laukuma rekonstrukcija.

Novada domes izpilddirektors – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka šovasar vairākkārt ir saņemti pārmetumi attiecībā par zāles pļaušanas kvalitāti un tempiem. Diemžēl šai pašvaldības nodaļai trūkst atbildīgu darbinieku, kas, kā tautā saka, nehaltūrē, bet savus darba pienākumus veic pēc labākās sirdsapziņas. G. Stālmeisters uzskata, ka pie vainas ir arī salīdzinoši zemais atalgojums, ko saņem šie sezonas strādnieki. Pašlaik pilsētas teritoriju ar zāles trimmeriem izpļauj vien trīs strādnieki. Diemžēl tas ir daudz par maz, jo darba lauks ir gana plašs. Turklāt zāle jāpļauj ne tikai pilsētas teritorijā, bet arī daudzdzīvokļu māju pagalmos. Iedzīvotāji ir nemierā, ka māju pagalmi ir atstāti novārtā, norādot, ka viņi maksā apsaimniekošanas maksu, bet jādzīvo, ieaugušiem zālē līdz ausīm. Ir mājas, kuru iedzīvotāji paši uzņemas zāles pļaušanu, negaidot, kamēr to izdarīs pašvaldība.

Kas attiecas uz dīķu teritoriju sakopšanu, G. Stālmeisters atzīst, ka šiem darbiem šovasar ir pievērsta uzmanība, jo tā ir pilsētas vizītkarte. Pašvaldības amatpersona uzklausa arī kritiku, solot, ka darbi tiks darīti, jo pašlaik darba lauks ir gana plašs, bet darbinieku ir tik, cik ir. 

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Sovoku pilsēta ir tas, kur mājas pieder nevis iedzīvotāju biedrībām, bet sazin kam domē, kur neviens nepar ko neatbild.

pirms 9 mēnešiem, 2020.07.17 22:38

Novados