Iepazīst savu Valkas novadu kopā ar bibliotēku

Valkas novada bērni vasaras izskaņā piecās dienās pabija piecās Valkas novada bibliotēkās un katrā no pagastiem iepazina kādu nozīmīgu vietu, cilvēkus. Šīs aktivitātes notika projekta “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku” ietvaros.

Projekta autore ir vienmēr pozitīvā un darbīgā Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Una Grāve, un tas īstenots sadarbībā ar biedrību “Valkas attīstībai” un Valkas novada domes projektu vadītāju Ingu Aleksējevu.

Una atklāj, ja līdz viņai atnāk kāda ideja un viņa to neīsteno, tā viņu neliek mierā – dažreiz pat neļaujot gulēt. Tāpēc tad, kad viņa ieraudzīja informāciju par Lauku partnerības “Ziemeļgauja” izsludināto projektu konkursu, viņa sazinājās ar partnerības konsultanti Dagniju Ūdri, lai noskaidrotu visu par iespējām piedalīties konkursā. Una ir ļoti priecīga par saņemto atbalstu idejas īstenošanai. Projekta galvenā ideja ir “izcelt gaismā” bibliotēku darbā vienu no nozīmīgākajām darbības jomām – novadpētniecību, kuru bieži vien pat nepamana. “To, ko, piemēram, uzkrāj Vijciema bibliotēkā, nevienā vietā Latvijā un pasaulē nedara. Katrā no pagasta bibliotēkām tiek apkopota tikai tai vietai raksturīgā informācija. Nav citu kopiju. Ļoti daudzi cilvēki, meklējot savas dzimtas saknes, dodas tieši uz bibliotēku. Ja cilvēks pagastā ir bijis vairāk kā saimnieks vai uzņēmējs, par viņu noteikti būs pieejama informācija,” tā Una.

Lai gan projekta īstenotājs šoreiz nav Valkas novada Centrālā bibliotēka, Unai ir liels prieks, ka viņu kā indivīdu, kā personību cilvēki asociē ar bibliotēku. Informāciju ar aicinājumu piedalīties projekta aktivitātēs Una publicēja personiskajā facebook profilā, un vienas dienas laikā ar viņu sazinājās vairāki vecāki un pieteica savus bērnus dalībai. Piecās dienās 13 bērni no Valkas novada piedalījās piecās nodarbībās, kuras bija sadalītas trīs etapos – teorētiskā daļa, praktiskā daļa un izvērtējums. Katru dienu tās notika citviet – Valkā, Ērģemes, Zvārtavas, Valkas un Vijciema pagastos. Nodarbību ietvaros tika apmeklēti dažādi ar konkrēto pagastu saistīti dabas un kultūras objekti vai personības, uzņēmumi, organizācijas. 

Pirmajā dienā bērni pabija Valkas novada Centrālajā bibliotēkā, kur bez bibliotēkas iepazīšanas notika arī tikšanās ar dzejnieci Anitu Anitīnu. Otrajā dienā ceļš zinātkāros bērnus veda uz Zvārtavas pagasta bibliotēku un Cirgaļu skatu torni, no kura paveras skats uz bioloģiski vērtīgajām Gaujas pļavām. Trešajā dienā ‒ Ērģemes pagasta bibliotēka un iepazītas sporta kluba “Petanks Ērģeme” aktivitātes ‒ petanka spēle un pavisam jaunā spēle Cornhole. Ceturtajā dienā – Valkas pagasta bibliotēka Lugažos un kokapstrādes uzņēmuma “Vārpas 1” apmeklējums. Pēdējā – piektajā ‒ dienā nodarbība notika Vijciema pagasta bibliotēkā, pēc kuras dalībnieki paciemojās eksperimentālajā saimniecībā “Silkalni”, kur uz ugunskura cepa pankūkas.

viedoklis

Elīna Āboliņa, dvīņu Miķeļa un Dāvja mamma: 

- Puikas iepriekš bija piedalījušies bibliotēkas organizētā pasākumā jūlija otrdienās – radošajās nodarbībās kopā ar Pikolo. Viņiem ļoti patika, tāpēc, kad uzzinājām un jautājām puikām par pasākumu “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”, viņi uzreiz piekrita. Viņi bija ļoti priecīgi par šo iespēju. Mēs kā vecāki gribējām, lai puikas uzzina kaut ko vairāk par novadu, kurā dzīvojam, iepazīstas ar citiem bērniem, gūst jaunus iespaidus. Uztvērām to kā mini vasaras nometni, un puikas tiešām bija sajūsmā.

Novados