Informācija 2018.gada solidaritātes nodokļa maksātājiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina 2018.gada solidaritātes nodokļa maksātājus, kuri saņēmuši VSAA paziņojumus, savlaicīgi iesniegt VSAA informāciju par privātā pensiju fonda (pensiju 3.līmeņa) pensiju plānu, uz kuru veikt solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu.

Solidaritātes nodokļa maksātājiem, kuriem VSAA paziņojumus nosūtīja 2018.gada jūnijā, pēdējais termiņš, lai iesniegtu VSAA informāciju par savu privātā pensiju fonda pensiju plānu, ir 28.februāris. Ja informācija netiks saņemta, solidaritātes nodokļa daļa, ko ir iespēja pārskaitīt personas privātajam pensiju fonda pensiju plānam, tiks ieskaitīta solidārai izmantošanai valsts pensiju speciālajā budžetā, to nepersonificējot. No tiem solidaritātes nodokļa maksātājiem, kuriem VSAA paziņojumus izsūtīja jūlijā, iesniegumus VSAA gaidīs līdz 29.martam.

VSAA ir izsūtījusi paziņojumus 4608 personām, par kurām 2018.gadā samaksāts solidaritātes nodoklis. Tomēr 35 % paziņojuma saņēmēju nav informējuši VSAA par savu privātā pensiju fonda pensiju plānu. Ja solidaritātes nodokļa maksātājs vēl nav privātā pensiju fonda pensiju plāna dalībnieks, tad jānoslēdz līgums ar privāto pensiju fondu un jākļūst par izvēlētā privātā pensiju plāna dalībnieku. Pēc tam jāinformē VSAA par privātā pensiju fonda pensiju plānu.

VSAA atgādina, ka personām, kuru ienākumi pārsniedza 2018.gadam noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru (55 000 eiro), solidaritātes nodokļa daļu 4% vai 10 % apmērā, atkarībā no tā, vai solidaritātes nodokļa maksātājs ir valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieks, VSAA novirza personas privātās pensijas uzkrāšanai privāto pensiju fondu pensiju plānos.

Visērtāk iesniegumu VSAA iesniegt elektroniski. To var izdarīt  portālā www.latvija.lv

(E-iesniegums VSAA pakalpojumiem -> E-iesniegums solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanai privātā pensiju fonda pensiju plānam) vai e-pastā: [email protected], parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

Privāto pensiju fondu pensiju plāniem var nodot tikai solidaritātes nodokļa daļu, kas ir samaksāta no 2018.gada ienākumiem. VSAA līdz šim solidaritātes nodokļa daļu privāto pensiju fondu pensiju plānos pārskaitījusi par 1085 personām. 

Par taksācijas periodu no 2019.gada 1.janvāra samaksāto solidaritātes nodokli 14% apmērā pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā, reģistrējot to nodokļa maksātāja personīgajā kontā pensiju 1.līmenim, un 10,5% tiks novirzīti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam.


Novados