Ir mainīta kino biļešu cena Smiltenes kino centrā

Ar Smiltenes novada domes lēmumu no šī gada 14. februāra tiks paaugstināta maksa Smiltenes pilsētas Kultūras centra kino zāles filmu seansu apmeklējumam. Izmaiņas neattieksies uz filmām bērniem, kā arī dokumentālo kino – šīm filmām biļetes cena paliks, kā iepriekš. 


Ar 14. februāri maksa par viena kino seansa apmeklējumu būs:

Kino biļete uz pieaugušo filmu - € 3,00 (arī bērnam)

Kino biļete uz bērnu filmu - € 2,50 (arī pieaugušajam)

Kino biļete uz dokumentālo filmu - € 2,50


Par kino biļešu cenas maiņu tika lemts aizvadītajā Smiltenes novada domes sēdē, šī gada 30. janvārī. Lēmums pamatots ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes. 

Pirmā filma, kurai tiks piemērota jaunā ieejas maksa - € 3,00 -, būs latviešu komēdija “Klases salidojums”, kas pirmizrādi piedzīvos nākam ceturtdien, 14. februārī. Biļetes būs pieejamas iepriekšpārdošanā no 11. februāra Smiltenes pilsētas KC kasē. 

Novados