Izdots Smiltenes novada 2021.gada kalendārs

Nemainīga Smiltenes novada pašvaldības un Tūrisma centra gada nogales tradīcija ir personalizēta kalendāra izdošana, kas tiek dāvināts gan sadarbības partneriem, gan iespēja to iegadāties ir ikvienam novada iedzīvotājam.

No 7.decembra  tirgošanā ir pieejams 2021.gada kalendārs. Šogad Covid-19 ārkārtējā situācija visvairāk ietekmē kultūras, sporta un tūrisma jomas, kad  pasākumu organizatoriem ir jāmeklē jaunas formas, kā saglabāt ilgus gadus veidotas tradīcijas, tāpēc kalendārā izmantotas 2019.gada un 2020.gada tradicionālo kultūras, sporta un tūrisma pasākumu fotogrāfijas, piemēram, ziemas sporta pasākums ģimenēm “Sporto Smiltenes novadā”, deju koncerts “Deja atnes pavasari”, 1.maija “TOP” ielu stafetes, Vasaras saulgriežu pasākums Līgo kalnā, riteņbraukšanas sacensības “Smiltenes kauss”,  tūrisma nakts pārgājiens “SPOCĪNS JOCĪNS”, lai vēlreiz atgādinātu par tām vērtībām, kādās novadam tās ir  – Smiltenes novads ir aktīva un enerģijas pilna vieta, šeit dzīvo un strādā darbīgi, uzņēmīgi, enerģiski, sportiski un aizrautīgi cilvēki, kuri aktīvi iesaistās novada dzīvē un veido noturīgas tradīcijas. Visu fotogrāfiju autors ir smiltenietis Agnis Melderis, ar kuru pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība pasākumu fotografēšanā.

Savukārt grafiskajā dizainā pirmo reizi tiek izmantotas Smiltenes novada jaunā zīmola “Smiltenes novadā sanāk!” elementi un krāsas. 2019.gadā biedrība “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar Smiltenes novada domi uzsāka īstenot EFLA finansētu starptautisku projektu “Place Branding for Rural Development”, kura ietvaros 2020.gada jūnijā noslēdzās darbs pie Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes. Projekta ietvaros ir izstrādāta Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģija 2021.-2025.gadam un  zīmolgrāmata jeb vizuālās vadlīnijas. Tā izstrādātāji ir reklāmas aģentūra „Triple Bounce”.  Mārketinga pasākumu un vizuālo vadlīniju ieviešana notiks pakāpeniski sākot ar 2021.gadu.

Smiltenes novads pēc teritorijas attīstības indeksa ieņem 25.vietu starp 110 novadiem, kas tikai pierāda novada spēku un sasniegumus. Jaunais zīmols „Smiltenes novadā sanāk!” simbolizē sanākšanu vienuviet un izdošanos – Smiltenes novadā cilvēki sanāk, lai dzīvotu, strādātu, mācītos un atpūstos. Šeit cilvēki dara un viņiem sanāk! Līdzšinējo logo (nevis ģerboni) nomaina modernizētā rudzupuķe ar 7 lapiņām, kas simbolizē novadam svarīgas jomas: uzņēmējdarbību, izglītību, kultūru, sportu, tūrismu, dabu un ģimeni. Lapiņām ir bultu forma, kas norāda uz centru un apzīmē sanākšanu kopā. Izvēlētā krāsu gamma veido vienotu un atpazīstamu kolorītu, simbolizējot Smiltenes novadu kā aktīvu un enerģijas pilnu vietu. 

Novados