Izsolīs īres tiesības dzīvoklim Smiltenē

Tiem, kuri meklē mājokli Smiltenē, to atrast  ir  sarežģīti, kā rezultātā Smiltene sāk pazaudēt jaunās ģimenes.

Tā nesen “Ziemeļlatvija”, esot Strenčos un  aptaujājot uz ielas sastaptos iedzīvotājus par gaidāmo novadu reformu, nejauši uzrunāja jaunu ģimeni ar maziem bērniem, kuri pirms trijiem gadiem uz Strenčiem pārcēlušies no Smiltenes.

“Smiltenē ir dārga īre. Neiespējami atrast dzīvokli. Ja būtu, kur dzīvot, mēs no Smiltenes projām neietu,” “Ziemeļlatvijai” stāsta jaunie vecāki Marianna Balode un Mārtiņš Petrovskis.

Lai veicinātu dzīvojamā fonda paplašināšanu un spētu nodrošināt dzīvesvietas primāri novada uzņēmumu speciālistiem, Smiltenes novada dome 2015. gadā savā īpašumā iegādājās nepabeigtu daudzdzīvokļu māju Daugavas ielā 7A Smiltenē un svinīgi to atklāja 2018. gada nogalē. 

Namā ir pavisam 24 īres dzīvokļi, tajos visos dzīvo īrnieki, izņemot vienu trīsistabu dzīvokli, ko īrnieki nesen atbrīvojuši. Mājas īpašniece un apsaimniekotāja, pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP” no 11. marta  izsludinājusi pieteikšanos šā dzīvokļa īres rezervācijas tiesību izsolei. Tiks izsolīts brīvais dzīvoklis “B” korpusā, ceturtajā stāvā, ar platību 56,7 kvadrātmetri, informē “Smiltenes NKUP”.

Reģistrēties izsolei pretendenti var līdz 25. martam pulksten 17 SIA “Smiltenes NKUP” telpās Pils ielā 3a Smiltenē. Izsole notiks  30. martā pulksten 10. 

Par dzīvokļa apskati var vienoties, zvanot namu pārvaldniekam Jānim Liniņam uz tālruni 28341495.

Sīkāku informāciju par īrei pieejamo dzīvokli var uzzināt “Smiltenes NKUP” mājaslapā.

Īres maksa par kvadrātmetru būs 4,90 eiro mēnesī (īres maksā ir iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). Īrniekam papildus īres maksai ir jāmaksā komunālie maksājumi atbilstoši pakalpojumu sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem par apkuri, elektrību, ūdensapgādi, kanalizāciju, atkritumiem.

Jāpiebilst, ka par izsoles pretendentu var būt fiziska persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, vai kurai ir piešķirts nepilsoņa statuss, kura deklarētā dzīvesvieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija vai pretendents ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kura juridiskā adrese vai tā struktūrvienības darbības vieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija. Vēl viens nosacījums ir tāds, ka pretendenta vai mājsaimniecības, kurā pretendents dzīvo, kopējie gada neto ienākumi nepārsniedz 34 000 eiro.

Novados