Jaunie digitālās demokrātijas rīki uzticības sabiedrības veidošanai 1

Uzticēšanās parlamentam ir augstāka tajās valstīs, kurās ir augstāka uzticēšanās demokrātijai vispār. Un uzticēšanos demokrātijai veicina pilsoņu apziņa, ka viņu balss un līdzdalība politikas veidošanā tiek ņemta vērā. Šādi secinājumi līdztekus atzinīgam vērtējumam par digitālo demokrātijas rīku izmantošanu likumdošanas procesā izskanēja Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas un nodibinājuma „Sabiedrības Līdzdalības Fonds” platformas ManaBalss.lv rīkotajā darba seminārā „Jaunie digitālās demokrātijas rīki”, kas norisinājās Saeimā 4. februārī.

Organizācijas ManaBalss vadītājs Imants Breidaks prezentācijā iepazīstināja ar attīstības plāniem, kas sastās gan ar ManaBalss.lv darbības stiprināšanu, gan ar jauniem digitālās demokrātijas rīkiem, kas domāti datos balstīta politiskā dialoga veidošanai un uzlabošanai. Starp tādiem ir arī platforma ParVaiPret.lv, kas ik nedēļu apkopos informāciju par dažādu  sabiedrības grupu attieksmi par jautājumiem, kas tiek lemti Saeimā 2. un 3. lasījumā.

„Šis būs unikāls rīks, kas balstīsies uz socioloģisko pētījumu principiem un ļaus iegūt reprezentatīvus un tūlītējus sabiedrības attieksmes datus,” saka I. Breidaks. „Rīks būs īpaši vērtīgs partijām, kas vēlas uzzināt sava elektorāta attieksmi dažādos jautājumos un balstās uz sava elektorāta attieksmi, pieņemot lēmumus. Rīks jau ir ticis pārrunāts ar individuāliem deputātiem un – ar pozitīviem rezultātiem.”

Kolektīvie iesniegumi Saeimā par likumdošanas grozījumiem, kas seko pēc desmit tūkstošu parakstu iegūšanas ManaBalss platformā virzītajām iniciatīvām, ir jau kļuvusi par Latvijas ikdienu. Tomēr šis rīks attiecas uz nelielu Saeimas darba daļu. PvP jauninājums ir iespēja šīs platformas lietotājiem ik nedēļu sekot Saeimas lēmumiem un, tiešsaistē par tiem balsojot, salīdzināt savu nostāju ar faktiskiem datiem par politiķu un partiju frakciju balsojumiem attiecīgajos jautājumos.

No pilsoņu puses tas ievērojami paplašinās līdzdalības iespēju likumdošanas procesu tiešai izsekošanai un vērtējumam. Patlaban tas ir pieejams vien pastarpināti – caur medijiem, kas atspoguļo Saeimā notiekošo, un caur komentāriem portālos un sociālajās vietnēs. Savukārt PvP dod iespēju aptverošam sabiedrības attieksmes apkopojumam par Saeimas dienaskārtības jautājumiem. Līdz ar to kļūst iespējams arī reālos datos – ne solījumos, pieņēmumos un emocijās – balstīts dialogs. Šāda sabiedrības un parlamenta saziņa caur digitālu platformu paredzami kāpinās uzticību Saeimai, jo dos iespēju politķiem argumentēt par savām izvēlēm, balstoties aptverošos datos, nevis individuālos komentāros, kas ne obligāti izsaka plašākas sabiedrības viedokli.

Organizācijas ManaBalss veidoto jauno digitālās demokrātijas rīku viens no mērķiem ir tieši šāds – palielināt gan partiju politiķiem, gan politikas veidotājiem valsts iestādēs pieejamo datu klāstu par pilsoņu nostājām politikas veidošanas jautājumos. Pašreizējā PvP platformas versijā, lietotājam nobalsojot par likumprojektiem, ir iespēja uzzināt savu saderības procentu ar deputātiem un partijām. Jo balsojumu skaits ir lielāks, jo lietotājs iegūst precīzākus datus par savu saderību jeb korelācijas procentu ar atsevišķu deputātu un viņu pārstāvēto partiju uzskatiem. Platformas nākamajā versijā ir paredzēts pievienot arī socioloģisko analīzi par dažādu sabiedrības grupu attieksmi balsošanai nodotajos jautājumos – pēc balsotāju dzimuma, vecuma utt.

Ir paredzēta arī PvP un mediju integrācija, dodot medijiem iespēju interaktīvi papildināt savu saturu.  Tas nozīmēs saturiskus viedlogus jeb vidžetus, kas medijos tiks ievietoti pie attiecīgās tematikas rakstiem. Šādi lasītājiem būs iespēja iesaistīties un paust savu attieksmi par publikācijā aplūkoto problemātiku, vienlaikus veidojot sabiedrības viedokli, kas tiek komunicēts politikas veidotājiem.

Vēr cits digitālās demokrātijas rīks, ko ar partneriem attīsta organizācija ManaBalss, ir Latvijas skolu demokratizācija ar digitāliem instrumentiem. Viens tā aspekts būs priekšvēlēšanas (mock elections) projektam izraudzītajās Latvijas skolās, pirms īstajām vēlēšanām, piemēram, uz Eiropas Parlamentu, veicot skolēnu balsojumu par tiem pašiem sarakstiem un to programmām.

Digitālā balsošana ar stingro autorizāciju, kas ir ManaBalss attīstīto instrumentu pamatiezīme, skolām dos iespēju arī operatīvai un ērtai skolēnu viedokļu noskaidrošanai par skolas ikdienas dzīves plānošanas jautājumiem. Apvienojumā ar PvP šis balsošanas rīks skolās savukārt bagātinās mācību saturu, ļaujot skolēniem veikt testa balsojumus par reālām politiskajām aktualitātēm un analizēt iznākumus šīm tēmām piemērotos mācību priekšmetos.

Starp ManaBalss centieniem ir arī Latvijā gūtās digitālās demokrātijas pieredzes eksports, kam pastāvīgi tiek vērtētas iespējamās mērķa valstis un tajās apzināti sadarbības partneri. Investīciju plānā ietilpst arī pētniecības un attīstības (R&D) projekts par mākslīgā intelekta izmantošanu mikrotārgetēšanai, lai palīdzētu domubiedru un interešu grupu formēšanos sabiedrībā. Šai ziņā organizācija Manabalss ir iedibinājusi kontaktus ar Kembridžas universitāti (Lielbritānija) un zinātniekiem Grieķijā par to rīcībā esošu tehnoloģiju attīstīšanu un piemērošanu Latvijas digitālās demokrātijas vajadzībām.


Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Saeima, pašvaldības, politika ir vajadzīgas slaistiem, dīkdieņiem, lūzeriem un citām atbirām, kam daudz brīva laika lai izsekot visam, bet likumsakarīgi, ka nav naudas, jo neatliks laika tik svarīgai nodarbei ka sekot politikai.

Es šobaltdien nezinu vai ir izveidota koalīcija, kurš ir premjers, neinteresē un dziļi vienalga, man no tiem neko nevajag, lai zināt. Bet lūzeris uzsāk savu dienu no sekošanas.

pirms 2 gadiem, 2019.02.04 21:19

Novados