Jauniešiem piedāvā gūt darba pieredzi strādājot Smiltenes novada TIC vai muzejā

Četriem jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem biedrība “Sabiedrība un attīstība” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto projektu dod iespēju gūt profesionālu pieredzi un sevi apliecināt, strādājot Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā un Smiltenes novada muzejā Mēru muižā.

Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” vadītāja,  biedrības “Sabiedrība un attīstība” valdes priekšsēdētāja Liene Strazdiņa atklāj, ka ir noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību, līdz ar to jauniešiem, kuri šobrīd nav darba attiecībās, tiek dota lieliska iespēja. “Aicinām jauniešus, kuri vēlas gūt darba pieredzi un pilnveidoties, darbojoties biedrībā “Sabiedrība un attīstība” tūrisma organizatora un krājuma glabātāja amatos, pievienoties lieliskai komandai, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātā ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”,” informē L. Strazdiņa.

Viņa atklāj, ka jau pērn biedrība īstenojusi projektu un piesaistījusi trīs jaunietes darbam Tautas lietišķās mākslas studijā “Smiltene” (TLMS). Šobrīd projekta ietvaros stažējas divas jaunietes. “Ieguvums abām pusēm ir liels. Piesaistot papildu darbaspēku, varam produktīvāk paveikt darbu un ātrāk sasniegt mērķus. Jauniešiem savukārt šī ir lieliska iespēja sevi pierādīt darba tirgū, gūt profesionālas prasmes un kontaktus. Citiem šī ir iespēja gūt pārliecību, ko tad viņi patiesi vēlas dzīvē darīt. Piemēram, viena no meitenēm, kura prakses laikā sevi parādīja ļoti labi, turpina darbu pie mums. Nenoliedzami, tas ir arī labs ieraksts CV. Šogad, rakstot projektu, esam guvuši finansējumu, lai šādu iespēju nodrošinātu jauniešiem arī Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā un muzejā. Katrā no iestādēm līdz pat pusgadam ir iespēja strādāt diviem cilvēkiem,” stāsta TLMS “Smiltene” vadītāja.

Interesentiem ir jāpiesakās līdz 27. martam, zvanot uz 25455507 vai rakstot [email protected] ar norādi “Pieteikums tūrisma organizatora/ krājumu glabātāja amatam”. Darbs notiks pēc slīdošā grafika (piecas dienas nedēļā ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā), iepriekš vienojoties par laikiem. Ne mazsvarīgāk – jaunieši saņems ikmēneša stipendiju, par katru iesaistes dienu piecus eiro.

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra vadītājs Modris Apsītis šādu iespēju vērtē pozitīvi, jo, sākoties aktīvai tūrisma sezonai, papildu darbarokas ir ļoti noderīgas. “Darba nudien ir daudz, līdz šim vienmēr esam bijuši atvērti praktikantiem, kuri studē. Tagad arī jauniešiem, kuri, iespējams, dažādu iemeslu dēļ nav varējuši atrast darbu. Lai arī stipendija ir simboliska, šī ir iespēja tikt pamanītam no potenciālā darba devēja puses, būt sabiedrībā. Labumu ir daudz,” uzskata M. Apsītis.

UZZIŅAI

Tūrisma organizatora pienākumos ietilps:

 • piedalīties tūrisma jomas darbu plānošanā un organizēšanā;
 • piedalīties tūrisma programmu un produktu izveidē, pasākumu organizēšanā;
 • veikt Smiltenes novada informatīvu tūrisma materiālu sagatavošanu;
 • piedalīties un organizēt Smiltenes novada reklamēšanu tūrisma izstādēs un citos pasākumos Latvijā un kaimiņvalstīs;
 • gatavot aprakstus un preses relīzes par tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma nozares aktualitātēm Smiltenes novadā;
 • organizēt suvenīru un prezentējošu materiālu izstrādi, izgatavošanu un pārdošanu;
 • sadarboties ar tūrisma speciālistiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.


Krājuma glabātāja pienākumos Smiltenes novada muzejā Mēru muižā ietilps:

 • krājuma priekšmetu sagatavošana ievietošanai krājuma telpās;
 • krājuma priekšmetu parametru noteikšana datu ievadei aktos;
 • krājuma telpu tīrīšana, krājuma priekšmetu atputekļošana;
 • tematiskās un hronoloģiskās kartotēkas veidošana, papildināšana un organizācija;
 • krājuma priekšmetu fotografēšana, fotogrāfiju ievadīšana datorā un nosaukumu piešķiršana.

Novados