Alūksnes un Apes novada fonds aicina atbalstīt sabiedrības iniciatīvas

Nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds” šogad izsludinās jau 16. projektu konkursu. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt dažādas ilgtspējīgas iedzīvotāju iniciatīvas. Līdz šim tā bijusi lieliska iespēja dzīves kvalitātes un apkārtnes uzlabošanai Alūksnes un Apes novados. Tomēr drīzumā Apes novads būs Smiltenes novada teritorijā, tādēļ ar šo iespēju vēlamies iepazīstināt arī Smiltenes novada iedzīvotājus.

Kopumā visu iepriekšējo 15 projektu konkursu laikā Alūksnes un Apes novados atbalstīti 145 vietējo iedzīvotāju projekti (to kopējā summa 68 500,00 eiro). Apes novadā atbalstīti tādi projekti kā „Šūpojies šūpolēs Vaidavas dabas takā”, ko iesniedza neformālā iedzīvotāju grupa „Lielie mazajiem”, „Droša un radoša vide mūsu bērniem Vidagā”, ko īstenoja Vidagas pirmsskolas grupas vecāki sadarbībā ar biedrību „Pagasta attīstības grupa „Vireši””, „Informatīvo planšetu un vides instalāciju izveide, sakopšanas talkas un izstādes organizēšana videi draudzīgas domāšanas veicināšanai Apes pilsētā”, ko iesniedza biedrība „Apes Jauniešu klubs „Sliedes””, projekts „Jāzepa Vītola uzvalks”, ko realizēja Gaujienas Jāzepa Vītola fonds un citi. Arī Alūksnes novadā atbalstīti dažādas interesantas iniciatīvas, piemēram, „Pūriņš Alūksnes novada jaundzimušajiem”, ko aizsāka Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība „Sudrabs”, „Šūpoļu atjaunošana Jaunannas Zaķusalā”, ko īstenoja neformālā iedzīvotāju grupa „Jaunannas pagasta attīstībai” sadarbībā ar biedrību „Interešu centrs „Jaunanna””, “Attīstošās rotaļlietas un sporta inventārs pirmsskolas grupas bērniem”, ko realizēja vecāki Jaunlaicenes pamatskolai un daudzi citi.

Taču šobrīd, lai būtu iespēja finansiāli atbalstīt iedzīvotāju ieceres, Fonds aicina ikvienu individuāli, kā arī ģimenes, uzņēmējus un darba kolektīvus, ziedot. Ziedojot šim mērķim vismaz 30,00 eiro, jūs kļūsiet arī par komisijas locekli, gūstot iespēju vērtēt iesniegtos projektus.

Aicinām iesaistīties arī uzņēmumus, līdzfinansējot projektu konkursu un kļūstot par galvenajiem sadarbības partneriem! Vēršam uzmanību, ka uzņēmumiem, ziedojot šim mērķim vismaz 3000,00 eiro, ir iespēja veidot arī savu projektu konkursu, ko administrēs „Alūksnes un Apes novada fonds”.

Šobrīd pieejami 2000,00 eiro, kas piesaistīti divu gadu laikā. Ziedojumus šī projektu konkursa atbalstam gaidīsim līdz 15. aprīlim, tomēr arī vēlāk esat aicināti ziedot nākamajiem projektu konkursiem un Fonda labdarības akcijām!

Informācija par projektu pieteikšanu 16. projektu konkursam sekos vēlāk. Projektus varēs iesniegt biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas (vismaz 3 cilvēku sastāvā), reliģiskas organizācijas un arodbiedrības.

Bankas konta rekvizīti ziedojumiem:

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”

Reģ. Nr. 40008090271

Konts: LV96UNLA0050019750651

Mērķis: „Ziedojums Fonda projektu konkursiem” 

Alūksnes un Apes novada fonds dibināts 2005. gada 25. aprīlī ar mērķi veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību Alūksnes un Apes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu kopienas problēmas. Fonda darbības virzieni: piesaistīt līdzekļus no privātpersonām un uzņēmumiem, lai finansētu vietējos projektus, sabiedrības informēšana un izglītošana par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā, labdarības tradīciju pētīšana, brīvprātīgo kustības veicināšana labdarības attīstības procesos.

Sekojiet mums: www.aanf.lv un www.facebook.com/AluksnesunApesnovadafonds

Kaimiņos