Cēsu novada pašvaldība – soli tuvāk pilsētai bez atkritumiem

Papīra patēriņa samazinājums par 45%, bezatkritumu principu iekļaušana vairāku pašvaldības iestāžu stratēģijās – šie ir tikai pāris no Cēsu novada pašvaldības sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes iestrādēm, noslēdzoties pirmajam bezatkritumu pilsētas pilotprojektam “Cēsis Tīri. Labi.”. Projekta laikā Cēsu novada pašvaldība apņēmās kļūt par videi draudzīgāku pilsētu, ieviešot bezatkritumu dzīvesveida pamatprincipus pašvaldības, vietējo uzņēmumu un iedzīvotāju ikdienā. Neskatoties uz to, ka valstī izsludinātais ārkārtas stāvokli ir licis pielāgoties un mainīt paradumus, Cēsis ir gatavas turpināt iesāktās pārmaiņas un iedzīvināt bezatkritumu principus ne vien sabiedrībā un vietējos uzņēmumos, bet arī pašvaldības nākotnes stratēģijā.

Bezatkritumu pilsētas iniciatīva “Cēsis Tīri.Labi.” tika atklāta 2019. gada jūnijā, kad sarunu festivāla “LAMPA” laikā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un vietējo organizāciju un uzņēmumu pārstāvji parakstīja apņemšanos par apkārtējās vides uzlabošanu, kā arī bezatkritumu dzīvesveida principu ieviešanu ikdienā. Apņemšanos līdztekus Cēsu novada pašvaldībai parakstīja arī “Draugiem Group” Cēsu birojs, kafejnīca “Solo”, Ruckas mākslas rezidenču centrs un Cēsu pirmais zero waste veikals “Ieber.lv”. Pilotprojekta laikā šie un vēl citi uzņēmumi aktīvi piedalījās kustības iedzīvināšanā Cēsīs un turpina ieviest videi draudzīgas iniciatīvas savā ikdienā arī šodien.

Pēdējo trīs gadu laikā papīra patēriņš pašvaldībā samazinājies par 45%. Šogad Cēsis apņēmušās nodrošināt, ka vismaz 55% korespondences un iedzīvotāju iesniegumu ienāk elektroniskā formā, tādējādi samazinot papīra patēriņu vēl vairāk. Tāpat Cēsu novada pašvaldība ieviesusi izmaiņas novada Attīstības programmā 2013. - 2021.gadam, papildinot to ar punktu par bezatkrituma principu ieviešanu un tādu aktivitāšu īstenošanu, kas samazina ietekmi uz klimatu. Arī SIA “Cēsu Klīnika” attīstības plānā iestrādājusi vairākus atkritumu apsaimniekošanas un samazināšanas principus, ņemot vērā specifiskos atkritumu veidus, ko ārstniecības iestāde rada. Izstrādes stadijā ir vēl virkne dažādu noteikumu, lai veicinātu bezatkritumu principu iestrādi, – sākot no atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem un beidzot ar mazdārziņu piešķiršanas un uzturēšanas noteikumiem.

Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis dalību pilotprojektā redz kā atspēriena punktu cēsnieku domāšanas maiņai un jaunam skatam nākotnē. “Sadarbība ar biedrību “Zaļā Brīvība” un Cēsu novada pašvaldības iesaistīšanās iniciatīvā “Tīri.Labi.” līdz šim nodrošinājusi ekspertīzi un dažādu aktivitāšu īstenošanu pašvaldībā. Esam tikai pašā ceļa sākumā. Arī pēc pilotprojekta noslēguma pašvaldība turpina iesāktos darbus un aktivitātes bezatkritumu jomā. Turpinām darbu pie dažādu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un atjaunošanas, integrējot bezatkritumu politiku tajos. Papildus tiek pārstrādāti dažādi noteikumi un procedūras, kas paredz ne tikai bezatkritumu politikas, bet arī klimata neitrālas politikas īstenošanu nākotnē,” stāsta A. Egliņš-Eglītis.

Šogad, pateicoties iniciatīvai “Tīri.Labi.”, tika organizēts arī grantu konkurss, kura mērķis ir finansiāla atbalsta sniegšana gan vietējiem uzņēmumiem, gan zero waste entuziastiem bezatkritumu dzīvesveida popularizēšanai un ieviešanai. Cēsu novada pašvaldībai un iniciatīvas “Tīri.Labi.” pārstāvjiem izvērtējot grantu konkursa pieteikumus, finansiālu atbalstu savu bezatkrituma ideju realizēšanai saņēma projekts “Kopienas skapis”, vietējo uzņēmumu aktivizēšanas kampaņa “5 beziepakojuma soļi”, kā arī atbalsts tika piešķirts Cēsu 1. pamatskolai un Līvu pirmsskolas izglītības iestādei izzinošu permakultūras dobju izveidei, lai aktualizētu vides tēmas jau pašiem mazākajiem.

Iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” tika uzsākta, lai veicinātu bezatkrituma dzīvesveidu Latvijā, izglītojot par to sabiedrību un iesaistot pārmaiņu procesā arī pašvaldības. Pirmo bezatkritumu pilotprojektu aizsāka Cēsu pašvaldība. 2020. gadā iniciatīvai pievienosies Līvāni un Salaspils, ar kurām sadarbība turpināsies visa gada garumā.

Kaimiņos