Iespējas Latvijas pašvaldībām darba ar jaunatni attīstībai. Aicina pieteikties semināram par projektu konkursu “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī”

Vēl tikai līdz 20. martam jaunatnes lietu speciālisti un citi, kas dažādās Latvijas pašvaldībās ikdienā strādā jaunatnes jomā, aicināti pieteikties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizēto bezmaksas informatīvo semināru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam izsludināto projektu konkursu “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī”. 

Informatīvajā seminārā varēs vairāk uzzināt par projekta konkursa nosacījumiem. Tas notiks 22. martā no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00, viesnīcā “Rixwell Konventa sēta” (Kalēju ielā 9/11, Rīgā). Pieteikšanās semināram iespējama līdz 20. marta plkst. 12.00, tiešsaistē http://bit.ly/2F53IUG.>

Projekta konkursa mērķis - atbalstīt līdz 10 pašvaldību projektus, kas paredzēti plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums – 3500 eiro.

Projektu pieteikumu konkursa termiņš – 10. aprīlis. Plašāk par projekta konkursu un tā nosacījumiem – www.jaunatne.gov.lv

“Šis ir pirmais gads, kad IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros pašvaldības varēs saņemt atbalstu mācību un individuālu konsultāciju veidā līdztekus konkursā apstiprinātā projekta aktivitāšu īstenošanai. Jaunatnes jomā strādājošajiem gada garumā tiks nodrošinātas mācības četru moduļu ietvaros, kurās varēs plašāk izzināt, kā pašvaldības mērogā izveidot un pilnveidot darba ar jaunatni sistēmu, kā īstenot vietējās sadarbības iniciatīvas, kā plānot darbu ar jaunatni ilgtermiņā, lai jaunieši būtu vēl lielāki ieguvēji. Lai veicinātu projektā izvirzīto mērķu efektīvāku sasniegšanu, esam plānojuši pašvaldību pārstāvjiem nodrošināt arī individuālas konsultācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru,” skaidro Ilze Vonda, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja.

Pērn valsts atbalstu saņēma 11 Latvijas pašvaldības

2018. gadā IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 11 Latvijas pašvaldības īstenoja projektus, lai savās pašvaldībās izstrādātu jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus un veicinātu plānveida ilgtermiņa darbu ar jaunatni pašvaldībā. Projektu ietvaros pašvaldības veica tādas projekta aktivitātes un pasākumus kā, piemēram, jauniešu vajadzību apzināšana, pētījuma veikšana par situāciju jaunatnes jomā, starpnozaru darba grupas tikšanās, interešu aizstāvības aktivitātes, konsultācijas ar ekspertiem, izpētes braucieni uz citām pašvaldībām, pasākumi jauniešu līdzdalības veicināšanai, tai skaitā konsultācijas un forumi. 

Piemēram, Ķeguma novada pašvaldībā projekta ietvaros tika izstrādāts dokuments “Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019.-2026. gadam”, kurā paredzētas prioritātes un rīcības jauniešu dzīves uzlabošanai, noteiktas atbildīgās pašvaldību institūcijas, kā arī panākta vienošanās par jaunatnes lietu speciālista štata darba vietas izveidi 2019. gadā. Apes novada pašvaldībā veiksmīgai projekta īstenošanai tika izveidota starpnozaru darba grupa piecu cilvēku sastāvā, pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novada pašvaldību tika apkopoti vispārējie rādītāji darbā ar jaunatni Apes novadā, izstrādāta Apes novada jauniešu aptaujas anketa, apkopoti iegūtie rezultāti no 110 aptaujas anketām, izstrādāta SVID analīze un rīcības programma, kā arī, pēc dokumenta publiskās apspriešanas un lēmuma pieņēmēju foruma tika izdarīti nozīmīgi secinājumi dokumenta pilnveidošanai. Projektam noslēdzoties, tika izstrādāts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019.-2024. gadam”. 

Kaimiņos