Plāno pārtraukt rūpniecisko zveju Burtnieku ezerā

Burtnieku novada pašvaldības deputāti nolēmuši ar 2022.gada 1.janvāri aizliegt rūpniecisko zveju Burtnieku ezerā.

Šāds lēmums pieņemts, lai saglabātu un atjaunotu plēsīgo zivju resursus, veicinātu tūrisma pakalpojumu attīstību ap ezeru, kā arī veidotu Burtnieku kā tūristu un makšķernieku galamērķi. Šis lēmums vēl jāsaskaņo valsts zinātniskajā institūtā "BIOR" un Zemkopības ministrijā.

Burtnieku novada pašvaldībā 2.novembrī saņēma Jāņa Brambata kolektīvo iesniegumu, lūdzot pašvaldību izskatīt portālā "ManaBalss.lv" uzsākto iniciatīvu "Par zivju rūpnieciskās zvejas pārtraukšanu Burtnieka ezerā", kuru parakstījuši vairāk nekā 1800 Latvijas iedzīvotāju. Tajā pausts, ka papildus vides ilgtspējas ieguvumiem no rūpnieciskās zvejas aizliegšanas, tiks samazināts spiediens uz plēsīgajām zivīm, kā arī sabiedrība iegūs plašākas atpūtas iespējas. Zvejas pilnīga aizliegšana būtiski samazinās slodzi uz ezera zivju resursu.

Burtnieku novada pašvaldības domē atzina, ka nav viena galvenā iemesla ezera ekosistēmas kvalitātes kritumam, tāpēc līdztekus rūpnieciskās zvejas aizliegšanai, ar 2021.gada 1.janvāri tiks atsākta zveja īpašos nolūkos jeb melioratīvās zvejas programma.

Paralēli tiek sākts darbs arī pie makšķerēšanas noteikumu papildinājumiem, lai samazinātu spiedienu uz plēsīgo zivju resursiem arī no makšķernieku puses un veicinātu godprātīgāku makšķerēšanas licenču atgriešanu.

Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers Latvijā. Kopš 2012.gada atrodas Burtnieku novada pašvaldības valdījumā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos, Burtnieku ezerā zvejas tīklu limits ir 2500 metru, no kuriem 2000 metri tiek iznomāti sešām zemnieku/zvejnieku saimniecībām, bet 500 metri nodalīti licencētai rūpnieciskai zvejai jeb ikvienam interesentam pašpatēriņa vajadzībām. Esošie rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kaimiņos