Raunas novada ezeros ielaisti līdaku mazuļi

Ceturtdien, 10. jūnijā Raunas novada ezeros ( Lubūzis, Seisums, Brengūzis, Dūķis un Krogus)  tika ielaisti 7500 līdaku mazuļi.

Līdaku daudzums izvēlēts, pamatojoties uz 2018. gada Vides Risinājumu Institūta izstrādātajiem Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem iepriekšminētajiem ezeriem. Līdaku vienvasaras mazuļu (vidējais svars 5g, garums 7 cm) piegādi un ielaišanu pēc Raunas novada domes pasūtījuma veica “Rūjas zivju audzētavas” speciālisti. Veicot zivju mazuļu ielaišanu, Raunas novada domi pārstāvēja sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Lācis, tika pieaicināti arī Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes un Pārtikas veterinārā dienesta darbinieki.

Zivju ielaišana ir viens no paņēmieniem, lai pilnvērtīgi un ilgtspējīgi apsaimniekotu iepriekšminētos ezerus, attīstītu makšķerēšanu un uzlabotu rekreācijas funkciju.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos ir ieteikums līdaku mazuļu ielaišanu veikt ne retāk kā katru trešo gadu, lai līdaku populāciju uzturētu makšķerniekiem interesantā blīvumā.

Raunas novada dome aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem pret dabas resursiem un zivju nozvejai izmantot tikai atļautus paņēmienus, iegādājoties attiecīgās atļaujas.

Kaimiņos