Turpinās pietiekšanās diskusijām kopā ar Kultūras ministriju Vidzemē. Diskusija par saliedētas sabiedrības pamatnostādnēm Valmierā 22.oktobrī

Šomēnes ikvienam no mums ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā un kopā ar Kultūras ministriju izstrādāt Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes! Piedaloties diskusijās – Alūksnē, Madonā vai Valmierā, mēs varam paust savu viedokli un rosināt savus priekšlikumus apkārt redzamo problēmu risināšanai. 

Lai paustu savas domas par dažādu sabiedrības grupu savstarpējo saliedētību Latvijā, aicinām Vidzemes diskusijās dalīties ar savu viedokli. Paaudžu atšķirības, valodas barjeras, atšķirīgas tautības un sociālie slāņi, cilvēki ar kustību ierobežojumiem – ir tikai daļa no tematiem, kas ikdienā ik uz soļa skar apkārtējo sabiedrību. Kādas problēmas mēs redzam mums apkārt? Kādi tām ir risinājumi? 

Tādēļ aicinām vidzemniekus, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības un pilsonības, piedalīties kādā no Vidzemes diskusijām, kas notiks: 

  • Trešdien, 16. oktobrī Madonā, Madonas novada bibliotēkā (Skolas 12) plkst.15.00-18.00;
  • Otrdien, 22. oktobrī Valmierā, Valmieras integrētajā bibliotēkā (Cēsu 4) plkst.15.00-18.00;
  • Ceturtdien, 24. oktobrī Alūksnē, Alūksnes NVO atbalsta centrā (Dārza 8a) plkst.15.00-18.00.

Aicinām pieteikties savlaicīgi, aizpildot anketu interneta adresē https://ej.uz/turpinasKMVNF vai www.vnf.lv sadaļā “Aktuāli”. Šī ir mūsu iespēja piedalīties sabiedrības veidošanā, paužot savu viedokli par mums tik nozīmīgām tēmām! 

Diskusijas Vidzemē vadīs Dace Akule un Elīna Miķelsone. Dacei ir daudzu gadu pieredze, strādājot pilsoniskās sabiedrības organizācijās, tai skaitā ar sabiedrības saliedētības jautājumiem. Elīna ir biedrības ‘’Ideju un inovāciju institūta’’ valdes priekšsēdētāja, kur atbild par projektu vadību un stratēģiju izstrādi, kā arī pasākumu un semināru organizēšanu, kas vērsti uz sabiedrības saliedēšanu.

Diskusijas notiks arī pārējos Latvijas reģionos, par kurām atbildīgi reģionālie NVO centri. Katras diskusijas laikā tapušie problēmu risinājumi un citi priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti tālāk Kultūras ministrijai Saliedētas sabiedrības pamatnostādņu (iepriekš saukts – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un Integrācijas politikas pamatnostādnes jeb NIPSIP) izstrādāšanai. Jo pamatnostādnes noteiks, kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti Latvijā pēc 2021. gada. Vairāk informācijas – Kultūras ministrijas mājaslapā.

Diskusijas tiek īstenotas ar Kultūras ministrijas atbalstu projektā “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā.” Ikdienā Valmieras novada fonds jau 14 gadus strādā, atbalsot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmierā un apkaimē, bet ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas filantropijas atbalstu.

20191009-1553-iedzdisksppvalmiera.jpg


Kaimiņos