Kalto bruģakmeni ieklās centrālajā daļā

Kur paliks Smiltenes centra vēsturiskais bruģis? Turpinoties Smiltenes pilsētas Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūves darbiem, šo jautājumu savā starpā apspriež un uzdod arī laikrakstam “Ziemeļlatvija” ne viens vien smiltenietis.

“Pārbūves darbu laikā esošā ielas seguma konstrukcija tiek demontēta un novietota slēgtā teritorijā krautnē. Kalto laukakmeņu bruģis, kā arī nekaltie laukakmeņi tiks nošķiroti no pārējā minerālmateriāla. Kaltais bruģakmens kā seguma materiāls tiks ieklāts pilsētas centrālajā daļā, realizējot nākamos pārbūves darbus pilsētas centrā,” laikrakstam norāda Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala.

I. Kovala ziņo, ka pašlaik viens no būvprojekta izstrādātāju piedāvātajiem variantiem ir izmantot kalto laukakmeņu bruģi kā seguma materiālu Kalna ielai. Lēmums par ieklāšanas vietu tiks pieņemts pēc kopējā bruģakmens apjoma apzināšanas, kas būs zināms pēc pārbūves darbu beigšanas. 

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūve notiks trīs etapos. Šobrīd norit pirmais etaps posmā no Marijas ielas līdz Kalna ielai, tā darbu izpildes termiņš ir septiņi mēneši. Otrais etaps notiks posmā no Kalna ielas līdz Mūrnieku ielai, bet trešais – posmā no Mūrnieku ielas līdz Abulas ielai. 

Novados