Kārķēnieši turpina labiekārtot Lustiņdruvas dabas taku

Daudzi iedzīvotāji “Ziemeļlatvijai” atzinuši, ka viens no Valkas novada interesantākajiem tūrisma objektiem, kurš paredzēts ģimenēm ar bērniem, ir Lustiņdruvas dabas taka Kārķu pagastā. Lai šis objekts kļūtu vēl interesantāks, maijā sāksies projekta “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām”  īstenošanas darbi.

Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons stāsta, ka projektā paredzētos darbus – dabas takas labiekārtošanu, jaunu vides elementu izgatavošanu un uzstādīšanu – veiks kārķēnietis Ivars Pilskalns. Darbus plānots pabeigt mēneša laikā. Dabas takas teritorijā uzstādīs jaunu dēļu laipu 94 metru garumā. P. Pētersons skaidro, ka jaunā laipa taps aptuveni pirms desmit gadiem uzstādītās laipas vietā, kas savu laiku ir jau nokalpojusi. Gar jaunās laipas malām būs 10 informatīvi elementi par dažādu zvēru pēdām, kas dzīvo Lustiņdruvas teritorijā, kā arī atraktīvs stends par Kārķu apkārtnē dzīvojošo putnu spārnu lieluma izzināšanu. 

“Ikviens varēs salīdzināt savu roku garumu ar putnu spārnu garumu,” atklāj pagasta pārvaldes vadītājs. Lai meža izzināšanu un pastaigāšanos padarītu atraktīvāku, būs arī trīs jaunas brīvdabas konstrukcijas ar šķēršļu elementiem –  vietējais mini Tarzāna parks. Kārķēnieši iecerējuši izveidot takas, kas būtu piemērotas ne tikai ģimenēm ar bērniem un senioriem, bet arī “dzelzs” vīriem un sievām, kuri ir gatavi veikt lielus attālumus ar mērķi – fiziski izkustēties līdz pagurumam.  

Lai neapstātos pie iesāktā, pašlaik kopā ar novada domi top vēl viens projekts iesniegšanai un finansējuma iegūšanai. P. Pētersons kopā ar domubiedriem izlolojuši ideju par “Meža matemātikas un astronomijas” klases ierīkošanu. Vietējais mākslinieks Raimonds Bricis ir izgatavojis skices, bet Valmieras būvkompānija “SS Būve” sagatavojusi cenu piedāvājumu, cik varētu izmaksāt iecerētās koka konstrukcijas. P. Pētersons stāsta, ka visas konstrukcijas plānots būvēt no lapegles masīvkoka ar mērķi, lai tās kalpotu ilgu laiku, būtu izturīgas un acij tīkamas. Meža matemātikas un astronomijas klasē būs pieejams lielizmēra lineāls, dažādas ģeometriskas figūras ar formulām, kā arī meža kalkulators. P. Pētersons mierina, ka to lietot nebūs sarežģīti, jo kalkulators tiks izstādīts ar domu, lai bērni iemācītos reizrēķinu. Būs arī koka tālskatis, ar ko raudzīties debesīs. P. Pētersons atzīst, ka daudzas idejas, kas tiks ieviestas šajā dabas objektā, ir noskatītas daudzos līdzīgos tūrisma objektos. Taču kārķēnieši tās attīsta un mēģina izveidot vēl aizraujošākas un interesantākas. Vai tas būs izdevies, to varēs secināt ikviens, kurš šovasar pabūs Kārķu pusē.

Novados