Kārķos būs iedzīvotāju sapulce par saimnieciskiem jautājumiem

Piektdien, 21. februārī, pulksten 14 Kārķu tautas namā notiks iedzīvotāju sapulce. Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons informē, ka šādas iedzīvotāju sapulces tiek rīkotas regulāri.

Šajā reizē plānots pārrunāt aktuālus saimnieciskos un organizatoriskos jautājumus, piemēram, par māju apsaimniekošanu un pagasta teritorijas un privāto īpašumu sakopšanu. Pārvaldes vadītājs rosinās kārķēniešus vēl vairāk pievērst uzmanību savu māju pagalmu sakopšanai, jo 30. aprīlī Kārķus apmeklēs Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Turklāt no 28. aprīļa līdz 1. maijam (ieskaitot) filmu studija “Mistrus Media” sadarbībā ar Latvijas Televīziju Kārķos filmēs materiālu televīzijas raidījumam “Tas notika šeit”. P. Pētersons uzsver, ka 30. aprīlī un 1. maijā Kārķos notiks tradicionālās Meža dienas. 

Pašlaik viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas satrauc vietējos kārķēniešus, ir novada domes plānotā Kārķu sākumskolas reorganizācija. P. Pētersons norāda, ka šajā reizē par šo jautājumu netiks runāts, jo pirms kāda laika ar skolēnu vecākiem tikās pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis un darba grupas pārstāvji.

Novados