Kavējas Valkas pilsētas bērnu rotaļu laukuma atjaunošanas darbi

Klāt vasaras karstie mēneši, kuros atelpu no mācībām izbauda Valkas pilsētas jaunākā paaudze. Arī daudziem vecākiem sācies atvaļinājuma laiks, kas ļauj pilnvērtīgi izbaudīt silto laiku kopā ar savām atvasēm.

Diemžēl, laicīgi plānotie Valkas pilsētas bērnu rotaļu laukuma darbi ir aizkavējušies, un tas rada pamatotu sašutumu daudziem vecākiem.

Valkas novada dome 2020. gada 18. februārī noslēdza pakalpojumu līgumu ar SIA ”Metālbūve” par iepriekšminētā laukuma atjaunošanu Beverīnas ielā 2. Minētais uzņēmums apņēmās uzstādīt divus jaunus elementus, demontēt un atjaunot esošos rotaļu laukuma elementus, ieklāt gumijas segumu, kā arī uzstādīt jaunas šūpoles PII “Pasaciņa” rotaļu laukumā. Pakalpojums pilnībā bija jāveic ne vēlāk kā līdz 2020. gada 20. aprīlim.

Diemžēl, līdz pat šai dienai līgumu saistības nav izpildītas, un Valkas novada dome ir nosūtījusi brīdinājuma vēstules par izpildes termiņa neievērošanu. No uzņēmuma pārstāvja tiek saņemti solījumi par darbu izpildi, bet reāla rīcība neseko. Valkas novada dome apsver vērsties tiesā par līguma saistību neievērošanu.

Novados