Koģenerācijas stacijā Valkā – apkopes darbi

Valkā gatavojoties jaunajai apkures sezonai, vietējais siltumražotājs SIA “Enefit Power &Heat Valka” līdz 26. septembrim koģenerācijas stacijā veiks apkopes darbus. Šādu informāciju sniedz uzņēmuma ražošanas vadītāja Nadežda Korņējeva-Krūmiņa. Lai veiktu tīrīšanas darbus un nelielus remontus, stacija Rūjienas ielā 5 ir apstādināta. Ražošanas vadītāja skaidro, ka šādi darbi tiek veikti katru gadu pirms apkures sezonas uzsākšanas. 

Valkas pilsētas sabiedriskajām ēkām un iedzīvotājiem siltumapgādi nodrošinās no rezerves katlumājas Raiņa ielā 12B. N. Korņējeva-Krūmiņa skaidro, ka uz pārslēgšanās brīdi varētu būt nelielas temperatūras svārstības, bet siltumražotājs sola darīt visu iespējamo, lai traucējumi būtu minimāli.

“Ziemeļlatvija” interesējās, kad daudzdzīvokļu namos varētu sākties apkures sezona. N. Korņējeva-Krūmiņa skaidro, ka signālu apkures sezonas sākumam dod pašvaldība. Parasti tas tiek saņemts ap 1. oktobri. Gadījumā, ja laika apstākļi būs nepateicīgi un iedzīvotāji būs izteikuši vēlmi saņemt centrālo siltumu, varēs to saņemt.  

Novados