Konkursā par energotaupību augstas vietas iegūst Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un divas Smiltenes novada skolas

Aizvadītajā nedēļā ar apbalvošanas pasākumu noslēdzās skolu sacensības programmā "Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs". Konkursā finišēja 21 izglītības iestāde no astoņām Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Katra skola saņēma Atzinības rakstu par aktīvu līdzdalību un skolēnu iesaisti programmā. 

Skolas, kuras 2019. gadā sasniedza vislielāko enerģijas ietaupījumu:

Grupā Elektroenerģija un siltumenerģija

  1. vietā Kocēnu pamatskola
  2. vietā Liepas pamatskola
  3. vietā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Grupā Elektroenerģija

  1. vietā Bilskas pamatskola
  2. vietā Variņu pamatskola
  3. vietā Zaubes pamatskola

Lai motivētu skolas turpināt sekot līdzi iekštelpu klimatam, 1. vietu ieguvējas savā skolas saimniecībā saņēma Vidzemes plānošanas reģiona sarūpēto CO2 (oglekļa dioksīda), telpas gaisa temperatūras un gaisa relatīvā mitruma mērītāju. 

Līdz ar sasniegtajiem rezultātiem 2019. gadā dalībskolas un pašvaldības arī 2020.gadā turpina sekot līdzi enerģijas patēriņa datiem un samazināt savas skolas enerģijas patēriņu, mainot paradumus un ieviešot regulārus energotaupības pasākumus.

Novados