Kopas "Vijums" rokdarbnieces rāda paveikto

Saieta nama “Lugažu muiža” vadītāja Zane Mīļā aicina interesentus līdz augusta beigām apskatīt Valkas pilsētas rokdarbnieču kopas “Vijums” rokdarbu izstādi “Tautas tērpu darinu pati”. 

Izstādē var aplūkot kopas vadītājas Ārijas Tomiņas un dalībnieču – Elgas Bavinas, Irīdas Stepītes, Sanitas Āboliņas, Daces Kaņepes, Mairitas Jansones, Daigas Soloveiko, Ināras Vītolas, Viktorijas Maļukovas un Kristīnes Ganiņas – pirmos darinātos darbus: austus brunčus, galdautus, pirts dvieļus, plecu lakatus, priekšautus, jostas un arī vienu gatavu tautas tērpu. 

Izstāde apskatāma saieta namā "Lugažu muiža" katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17.  

20190812-0856-afisha-vijums.jpg

Novados