Lai tiktu pie laba ceļa, zvārtaviešiem jāapbruņojas ar stipriem nerviem un pacietību

Apsveicami, ka Valkas novada teritorijā notiek ceļu remontdarbi, taču prieku aizēno dažas lietas. Iedzīvotāji ir nesaprašanā, vai tiešām šādos laika apstākļos, kad bieži līst, ir jāuzsāk zemes ceļa remontdarbi uz ceļa Valka–Vireši? Kā lauku iedzīvotāji ar privātajām vieglajām mašīnām lai nogādā bērnus uz bērnudārzu un skolu, bet paši tiek uz darbu, ja remontējamais ceļš ir praktiski neizbraucams? Turklāt ne visiem lauku iedzīvotājiem rocība atļauj iegādāties džipu, kas šādā situācijā ļautu bez nervu bendēšanas izbraukt izārdīto un dubļaino zemes ceļu.

Ar šādu sāpi “Ziemeļlatvijas” redakcijā vērsās Zvārtavas pagasta Cirgaļu iedzīvotāja Anita Medne, aicinot kājās uzvilkt gumijas zābakus un braukt skatīties, kas notiek uz ceļa aiz tilta pār Gaujas atteku virzienā uz Zvārtavu. 

Cirgaļu iedzīvotāja katru darba dienu ar bērniem brauc uz Valkas bērnudārzu, bet pēc tam uz darbu Vidzemes slimnīcā Valmierā. Autobraucēja stāsta, ka, uzsākot remontdarbus, ceļš pašreizējos laika apstākļos, kad bieži līst, bijis praktiski neizbraucams. Par notiekošajiem remontdarbiem nekur nebija redzama arī informatīvā norāde. Uz ceļa atradusies smagā tehnika, tika rakti grāvji. 

Autobraucēja uzskata, ka remontēt grants seguma ceļu, kuru izmanto ne tikai privātie, bet arī pašvaldības skolēnu autobuss, kurš Zvārtavas pagasta bērnus nogādā uz pilsētas bērnudārzu un skolu, ir neprāts. Viņa atzīst, ka beidzot tiek domāts arī par zvārtaviešiem, lai viņi nedzīvotu kā Sūnu ciemā, bet pašreizējā situācijā tā arī var notikt, ja šīs nejēdzības turpināsies. Ceļš ir pārvērties par neizbraucamu putru, un gadījumā, ja auto iestieg, kā lai to izstumj no dubļiem. Turklāt autobraucējai ir atbildība par maziem bērniem, kas vēl vairāk liek domāt par satiksmes drošību. 

Viņa vairākkārt zvanījusi “Latvijas Valsts ceļiem”, lai noskaidrotu, kas notiek. Saņēmusi informāciju, ka notiek ceļu remontdarbi. Uz jautājumu, vai tiešām tiem jānotiek tagad, atbildēts, ka tas jau pašu vietējo iedzīvotāju interesēs. Anita uzsver, ka ne tikai viņai vienai šī problēma sagādā galvassāpes, tās ir arī pārējiem pagasta iedzīvotājiem, kuriem diendienā nākas braukt pa šo ceļu.  

Pēc pirmās sarunas nākamajā dienā Anita stāsta, ka pēc viņas trauksmes celšanas jau vakarā Zvārtavas ceļš bijis stipri labāk izbraucams. Parādījies arī plakāts par notiekošajiem būvdarbiem. “Puiši sasparojušies,” secina Anita. 

Izpētot “Latvijas Valsts ceļu” interaktīvo karti, redzams, ka pašlaik Valkas novada teritorijā tik tiešām notiek aktīvi būvdarbi ceļa seguma atjaunošanā. Ir pat norādīts, ka šajos ceļa posmos ir uzstādīta ātruma ierobežojuma zīme, kas atļauj braukt ar sešdesmit kilometriem stundā, un paredzamais remontposmu šķērsošanas laiks ir 15 minūtes.

Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs Valdis Šaicāns “Ziemeļlatvijai” apstiprina, ka ir kontaktējies ar ceļa būvnieku SIA “CTB” darbu vadītāju par radušos situāciju. Darbus plānots pabeigt līdz 26. decembrim. Pagasta vadītājs aicina iedzīvotājus izvēlēties braukt uz Valku pa citu ceļu, izmetot aptuveni divdesmit kilometru garu līkumu maršrutā Zvārtava–Bilska–Vijciems–Valka. V. Šaicāns rēķina, ka ceļā būs jāpavada divdesmit minūtes ilgāk, bet toties netiks lauzta mašīna un šoferiem – bojāti nervi.

Uz jautājumu, kāpēc tik nelabvēlīgos laika apstākļos ir jāveic ceļa seguma remonts, V. Šaicāns atbild: “Neviens laika apstākļus nevar paredzēt. “Latvijas Valsts ceļi”, veicot iepirkumu par citu ceļu remontu, secinājuši, ka pāri palikusi nauda. Tā ir tā lielākā problēma, ka Latvijas valstī paredzēts, ka šogad tā nauda ir jāizlieto, tāpēc, kā sacīt, uz karstām pēdām, šajos ceļa posmos notiek darbi. Jā, iedzīvotājiem tas sagādā zināmas grūtības. Līdzīgu situāciju piedzīvojām pirms diviem gadiem, kad notika remontdarbi uz ceļa Bilska–Lobērģi. Tagad šis ceļš ir labs, un būs labs rezultāts arī uz pašlaik remontējamā ceļa, lai iedzīvotāji nesatraucas. Situāciju sliktāku dara vēl tas, ka “Latvijas meži” arī remontē savu ceļu pie Cirgaļiem, tāpēc smagā tehnika pārvietojas dubultā, bet granti uz ceļiem nevar nokaisīt ar helikopteriem,” norāda V. Šaicāns.

Novados