Laikraksts “Ziemeļlatvija” aicina nobalsot par projektu “Informējot iedvesmojam”

Arī laikraksts “Ziemeļlatvija” sagatavojis un iesniedzis projekta pieteikumu Vidzemes plānošanas reģiona projektu konkursā “Vidzemes kultūras programma 2020”. Laikraksta “Ziemeļlatvija” projekta “Informējot iedvesmojam” mērķis - lai kaut ko mīlētu un saudzētu, iepriekš tas ir jāierauga un jānovērtē. 

Projekta ietvaros žurnālisti gatavos publikācijas laikrakstā, portālā www.ziemellatvija.lv un sociālajos tīklos par skaisto un nozīmīgo apkārt, sniedzot izsmeļošu informāciju, caur kuru rosinās uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem palūkoties citām, jau zinošākām acīm. Bieži mēs paejam garām vēstures vērtībām, jo maz par tām zinām. Tiks veidoti aizraujoši stāsti par būtiskām mūsu reģiona dabas un kultūras pērlēm, tādām kā Aumeisteru muiža, zemnieku sēta "Ielīcas", Grundzāles muiža un tās ūdenstriece, kas ir liels retums Latvijā, kā arī par firsta Līvena mantojumu Smiltenē, 8 kilometrus garo Oliņu taku un Sedas purvu.

Mācīsimies mīlēt dabas un kultūras mantojumu kopā!

Lai iesaistītu sabiedrību līdzdalībā un veicinātu viedokļu paušanu par to, kas vietējā mērogā ir būtiski, konkursa organizatori izveidojuši platformu, kurā ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, var nobalsot par, viņaprāt, aktuālāko projektu.

Par "Ziemeļlatvijas" projektu "Informējot iedvesmojam" iespējams nobalsot ŠEIT.

Laikraksta "Ziemeļlatvija" projekta kopsavilkuma vizualizācija. 

20200409-1252-info-lapa-ziemellatvija-vk

Novados