Laiks īstenot idejas un saņemt atbalstu. Smiltenes novada dome izsludinājusi projektu konkursu

Līdz 30. aprīlim nevalstiskajām organizācijām ir iespēja pieteikt ideju Smiltenes novada domes rīkotajā projektu konkursā un pretendēt uz līdzfinansējumu.

Ar līdzfinansējumu tiks atbalstītas pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. Piemēram, pērn atbalstīto projektu vidū bija kāpšanas sienas ierīkošana Blomes pamatskolā, āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Bilskā, Palsmanes mednieku nama jumta seguma nomaiņa. 

Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze informē, ka līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, tiem pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājaslapā smiltene.lv https://smiltene.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/.  

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 30. aprīlim pulksten 17 Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, kur ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus, sūtot pa pastu (pasta zīmogs 30. aprīlis) vai e-pastā [email protected]

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz piecdesmit procentiem no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 1000 eiro. Kopējais pieejamais finansējums ir 6000 eiro.

Papildu informāciju var iegūt, zvanot uz 27001449 vai 27062522 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Novados