Launkalnes pagastā apspriedīs lieguma "Mežole" aizsardzības plānu

Nākamo ceturtdien, 12. martā, pulksten 16 ikviens interesents aicināts uz  dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks Launkalnes pagasta pārvaldē, informē Dabas aizsardzības pārvalde.

Dabas liegums “Mežole” atrodas Launkalnes pagastā. Lieguma kopējā platība ir 2832 hektāri, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu un boreālo mežu aizsardzības vieta. 

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2032. gadam. Šā dokumenta uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma “Mežole” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, ar priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai, kā arī ar piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu. 

Novados