Līgumu slēgšana par kapavietu uzturēšanu Smiltenē sākusies. Cilvēki pat stāv rindā 1

Smiltenes pilsētas kapsētā pie galvenajām ieejām un Meža kapos pie kapličas ir izlikti stendi ar  kartēm, kas parāda kapsētu teritorijas sadalījumu sektoros un sīkāk kapu dārzos.

To, kurā vietā konkrēti atrodas aizgājēju atdusas vietas, vēlams zināt, dodoties uz pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Smiltenes NKUP”, lai noslēgtu kapavietas uzturēšanas līgumu ar “Smiltenes NKUP”, kas ir kapsētu apsaimniekotāja.

Tuvinieku strīdus nerisinās

Līgumus var slēgt līdz 2023. gadam. Līdz šim noslēgti vairāk nekā 60 līgumu, un process turpinās, – pirmdienās, kad tas notiek, cilvēki pat stāv rindā, novērojusi atbildīgā par līgumu slēgšanu SIA “Smiltenes NKUP” biroja administratore Marika Pētersone.

Jau rakstījām, ka spēkā ir 2017. gada 29. novembra Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.  Šie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētās, kā arī kārtību, kādā tiek aktēta nekopta kapavieta, kā arī atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, kapavietas uzturēšanas līguma paraugu un Administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

Saistošie noteikumi ir saistoši gan kapsētu apsaimniekotājam (Smiltenē – SIA “Smiltenes NKUP”, Palsmanē – Palsmanes pagasta pārvaldei), gan arī jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu apsaimniekotāju, kā arī personām, kas sniedz amatnieka pakalpojumu sniegšanu kapsētā. 

SIA “Smiltenes NKUP” atgādina, ka kapavietas uzturētājam piecu gadu laikā kopš noteikumu stāšanās spēkā (līdz 2023. gadam) ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, un tas neparedz samaksu par kapavietas uzturēšanu.

“Smiltenes NKUP” lūdz tos aizgājēju piederīgos, kuriem ir apbedījumi Smiltenes kapsētās, ierasties uzņēmuma birojā Smiltenē, Pils ielā 3A, 1. stāvā (kancelejā), un no­slēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu. Līgumu noslēgt var pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 17.30 (pusdienas pārtraukums no pulksten 12 līdz  13). Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. 

M. Pētersone arī norāda, ka  aizgājēju tuvinieku savstarpējos strīdus SIA “Smiltenes NKUP” nerisina un kapavietas uzturēšanas līgums tiks noslēgts ar to tuvinieku, kurš atnāks uz “Smiltenes NKUP”.
 
Var papildināt karti ar savu informāciju

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Smiltenes novada kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija. Uzņēmums SIA “Cemety” Smiltenes pilsētas kapsētā un Meža kapos veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (tām, par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

Stendi ar karti izlikti arī kapsētās. “Tas tāpēc, lai cilvēki redzētu, kurā sektorā atrodas  tuvinieku atdusas vietas un varētu to norādīt līguma slēgšanas laikā,” informē M. Pētersone.

Ja atdusas vietā ir kapu piemineklis, tad ir vieglāk to izdarīt. Ja pieminekļa nav, tad ir ieteicams dabā izskaitīt, kura pēc kārtas ir tuvinieku kapavieta, sākot no  kapsētas celiņu pirmā atzarojuma, lai vēlāk varētu to parādīt kartē. Ir arī iespēja piezvanīt uz tālruņa numuru, kas pielikts pie Smiltenes pilsētas kapličas, un palūgt palīgā kapsētas darbinieces noskaidrot sektoru un kārtas numuru, pierakstīt viņu sniegto informāciju un paņemt līdzi, slēdzot līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP”.

Šobrīd turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA “Smiltenes NKUP”, tālrunis: 64707062 vai 26182972, e-pasts: [email protected]

Komentāri 1

Ērls

...SIA “Smiltenes NKUP” atgādina, ka kapavietas uzturētājam piecu gadu laikā kopš noteikumu stāšanās spēkā (līdz 2023. gadam) ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, un tas neparedz samaksu par kapavietas uzturēšanu...
kāpēc man ir jāslēdz līgums, ja es pats apkopju savu piederīgo kapus? Nesen, pat satversmes tiesa atzina https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-vairs-nedrikst-prasit-naudu-par-kapavietu.a311784/

pirms 2 gadiem, 2019.06.05 14:36

Novados