Lugažu un Sēļu bibliotēkās gaidāmas pārmaiņas

Pirmdien notikušajā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē deputāti izskatīja jautājumu par Valkas pagasta bibliotēku Lugažos un Sēļos reorganizāciju. Novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks informē, ka pirmdien notikušajās debatēs deputāti izskatīja variantu, ka Valkas pagasta bibliotēkās strādās viens bibliotekārs uz pilnu slodzi. Pašlaik Lugažu bibliotēkas vadītājai Zinaīdai Veisei un Sēļu bibliotēkas vadītājai Dzidrai Jevsejevai ir nepilnas slodzes darbs.

R. Rastaks norāda, ka pēc reorganizācijas lasītāju apkalpošana netiks pārtraukta, tikai bibliotēkas nestrādās katru dienu. Par bibliotēku darba laiku lems pēc novada domes deputātu lēmuma pieņemšanas, bet iedzīvotājiem nav jāsatraucas par to, ka bibliotēkas likvidēs, lai gan apmeklējuma plūsma šajās bibliotēkās ir salīdzinoši maza.

Novadā divas bibliotēkas ir arī Ērģemes pagastā – Turnā un pagasta centrā. Pa vienai bibliotēkai ir Vijciema, Kārķu un Zvārtavas pagastā, bet Valkā ir novada centrālā bibliotēka.  


Novados