Mudina izvērtēt Smiltenes pašvaldības darbu 2

Līdz 7. martam Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par dzīves vidi Smiltenes novadā un pašvaldības darbu aizvadītajā gadā, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā.

Aptaujas anketā kopumā ir iekļauti 11 jautājumi. Pašvaldība aicina novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru, piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu, kā arī iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos. 

“Aptaujā ietverti arī vairāki jauni jautājumi, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par aktuāliem jautājumiem. Saņemto datu mērķis ir iegūt informāciju par iedzīvotāju apmierinātību un to, kā tā ir mainījusies pēdējos gadu laikā,” informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Viens no tādiem jautājumiem ir par iedzīvotāju attieksmi par valsts īstenoto administratīvi teritoriālo reformu 2021. gadā, kurā plānota Smiltenes novada teritorijas paplašināšana. Tāpat pašvaldība vēlas noskaidrot, vai plānots apmeklēt Smiltenes pilsētas simtgades svinības jūlijā. Šī ir arī iespēja izteikt savus ierosinājumus pašvaldībai anonīmi. 

“Aicinām būt aktīviem, atvēlēt laiku un izteikt viedokli par dzīves vides pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Smiltenes novadā. Iegūtā informācija un iedzīvotāju sniegtie ieteikumi tiek pārrunāti nodaļu un iestāžu vadītāju sanāksmēs un ņemti vērā, plānojot darbus. Aptauja tiek organizēta jau astoto gadu, tā ir anonīma un iegūtos rezultātus izmanto un publicē tikai apkopotā veidā,” teic M. Mūze.

Arī šogad aptauju var aizpildīt gan elektroniski smiltene.lv, gan drukātā veidā domē, Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā un pagastu pārvaldēs. 

Jāteic, ka iedzīvotāju atsaucība palielinās. Pērn kopumā aptauju aizpildīja 423 cilvēki, bet 2018. gadā vien 231. Kas attiecas uz pašvaldības darba novērtējumu, tad 2018. gadā 32 respondenti to vērtē ļoti pozitīvi, 174 pozitīvi, 172 apmierinoši, 16 negatīvi, bet 13 ļoti negatīvi. 16 respondentiem nebija viedokļa šajā jautājumā.

Komentāri 2

omega77

Smiltenē vis notiek kā vajaga. Bet pretenzijas man ir pret Gintu Kukaini viņš mūs vēlētājus ir reāli uzmetis... Viņš varēja nostrādāt līdz nākamām vēlēšanām un tad ateikties no mandāta nevis lūk vēl siltāka vietiņa pamest novada priekšsēdētāja amatu. KAUNS GINT PAR TAVU RĪCĪBU...

pirms gada, 2020.02.23 16:43

liib

Jā, arī man žēl, ka Gints Kukainis pametis Smiltenes mēra krēslu, bet es to viņam noteikti nepārmetu. Tik daudz, cik viņš ir paveicis un ieguldījis Smiltenes novadā, līdz šim neviens to nav spējis!!! Un tas no viņa gan kā cilvēka, gan vadītāja , manuprāt, ir prasījis ļoti daudz – laiku, enerģiju...., jo to viņš darīja vairāk kā par 100%... Kādreiz ir jāapstājas un jāpadomā arī par sevi. Lai viņam veicas!

pirms gada, 2020.02.25 09:57

Novados