Nāc dzīvot, strādāt, mācīties, atpūsties Smiltenes novadā.

Forumā “Remigrācija – vakances un izaicinājumi” tiek prezentētas iespējas Smiltenes novadā27.aprīlī Dānijas pilsētā Vejlē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Dānijā, sadarbībā ar Latvijas Republikas Vēstniecību Dānijas Karalistē un Latviešu - dāņu biedrību, rīkoja forumu “Remigrācija – vakances un izaicinājumi”, kurā aicināti piedalīties bija arī Smiltenes novada domes pārstāvji.

Pasākums tika rīkots ar mērķi sniegt informāciju par darba, prakses iespējām Latvijā, atgriešanos un iespējām, ko var sniegt Latvija un pašvaldības.

Šāda veida forums ar Latviešu- dāņu biedrības starpniecību tika rīkots pirmo reizi un tajā tika aicināti piedalīties gan reģionālie koordinatori, Latvijas pašvaldību pārstāvji, gan Latvijas darba devēji- uzņēmumu pārstāvji.

Forumu atklāja Latvijas Republikas Vēstniece Dānijas Karalistē Alda Vanaga, kura uzsvēra, ka Dānijā, proporcionāli visiem Latvijas iedzīvotājiem, dzīvo ļoti daudz latvieši, līdz ar to, ir svarīgi runāt un stāstīt par iespējām Latvijā, veicinot remigrācijas procesu.

Pasākuma ietvaros Latgales un Zemgales remigrācijas koordinatores iepazīstināja ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) remigrācijas projektu, tā ietvaros izveidoto reģionālo koordinatoru tīklu. Vērsa uzmanību uz soļiem un darbībām, kuras iesaka veikt pirms atgriešanās Latvijā, kā arī atbalsta pasākumiem, VARAM rīkoto konkursu, tā rezultātiem 2018.gadā, un plānoto konkursu finansējuma saņemšanai remigrantiem 2019.gadā.

Lai sniegtu informāciju par pašvaldību piedāvātajām iespējām, atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai un darba iespējām, forumā piedalījās arī Smiltenes novads, Liepājas, Valmieras, Jelgavas pilsētu pārstāvji.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis savā prezentācijā iepazīstināja ar dzīves, darba, izglītības, atpūtas iespējām Smiltenes novadā, īstenotajiem un aktuālajiem projektiem, uzsverot pieejamo un sakārtoto infrastruktūru, kas noteikti ir svarīgs faktors, lai par savus dzīves un darbavietu izvēlētos Smiltenes novadu. Papildus tika vērsta uzmanība uz ikvienam migrantam aktuālu jautājumu- darba iespējām. Klātesošie tika iepazīstināti gan ar aktuālajām vakancēm Skandināvijas valstu uzņēmumos, kā SIA “Artex Latvia” un SIA”Troll Smiltene”, gan citām aktuālām vakancēm, kuras šobrīd Smiltenes novada uzņēmumos ir vairāk kā 36. Savas prezentācijas noslēgumā G.Kukainis klātesošos iedrošināja nebaidīties un spert soļus tuvāk saviem mērķim, neskatoties uz grūtībām, kādas var rasties, ejot šo ceļu.

Foruma noslēgumā LIAA pārstāvniecības Dānijā vadītājs Gints Norlinds stāstīja par  ekonomiskās sadarbības veidiem, attīstību starp Dāniju un Latviju, akcentējot darba iespējas Skandināvijas valstu uzņēmumos Latvijā, kā, piemēram, SIA “Livonia Print” un SIA “Transcom WorldWide Latvia”, kuru pārstāvji foruma noslēgumā prezentēja darba iespējās viņu uzņēmumos.

Atgriešanās Latvijā, atgriešanās dzimtajā novadā, vai pārcelšanās uz jaunu vietu, visticamāk būs izaicinājumiem, jautājumiem pilns laiks, kurā gan reģionālie koordinatori, gan pašvaldības ir gatavas iesaistīties un palīdzēt:

  • Vairāk informācijas par remigrāciju un atgriešanos Latvijā, kā arī reģionālo koordinatoru kontaktinformācija pieejama mājas lapā www.paps.lv.
  • Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar darba, dzīves, mācību un atgriešanās jautājumiem Smiltenes novadā, aicinām sazināties ar Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciālisti Ingu Kovalu, e-pasts [email protected], t.+371 29613117.
  • Ar aktuālajām vakancēm Smiltenes novadā un Latvijā iespēja iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā, kā arī www.smiltene.lv sadaļā Sludinājumi. Informācija par aktuālajām vakancēm Smiltenes novadā (uz 26.04.2019) pieejamas ŠEIT.

Nāc dzīvot, strādāt, mācīties, atpūsties Smiltenes novadā un Latvijā!

Novados