Neatbalsta Valkas novada domes ierosinājumu par jauna maršruta Valka-Kalnaine-Gaujiena izveidošanu

2019. gada 20. jūnijā Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika nolemts neatbalstīt Valkas novada domes un Gaujienas internātpamatskolas ierosinājumu atklāt jaunu maršrutu Valka-Kalnaine-Gaujiena. 

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzskata, ka šis negatīvais lēmums kārtējo reizi apliecina, ka valdības solījumi skolu tīkla sakārtošanu sinhronizēt ar sabie-driskā transporta kustību ir tukši solījumi:

"No 1.septembra Ozola skola ir slēgta, bet par audzēkņu nogādāšanu uz citām skolām jārūpējas tikai pašvaldībai, kas nav pareizi. Arī iespēja iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus novada centrā izrādās nesvarīga."

Kā ziņots iepriekš, Valkas novada dome jau vairākkārt lūgusi izveidot šo maršrutu, lai Gaujienas, Zvārtavas un Valkas pagastu iedzīvotāji ar sabiedrisko transportu varētu nokļūt uz darbu Valgā-Valkā un atpakaļ, kā arī uz mācībām Valkā varētu tikt reorganizētās Ozolu skolas audzēkņi. Šī problēma līdz šim tā arī nav tikusi atrisināta un saistībā ar pieņemto lēmumu Ozolu skolu likvidēt ar 2019. gada 1. septembri, maršruta izveide ir kļuvusi vēl nepieciešamāka.

Novados