No amata atkāpies Smiltenes novada domes deputāts un priekšsēdētāja vietnieks Aigars Veldre

Trešdien, 27.marta, Smiltenes novada domes sēdē tika izskatīts deputāta un domes priekšsēdētāja vietnieka Aigara Veldres (Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) iesniegums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa, kuru domes deputāti apstiprināja. 

Smiltenes novada domes lēmums tiks nodots Smiltenes novada vēlēšanu komisijai, kurai trīs darba dienu laikā, ņemot vērā Smiltenes novada 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezultātus, jānosaka nākamais deputāta kandidāts no Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, kurš stāsies A.Veldres vietā. Pēc vēlēšanu rezultātiem nākamais sarakstā ir deputāts Dzintars Zvaigzne. 

Aigars Veldre Smiltenes novada domē ieņēma priekšsēdētaja vietnieka amatu, atbildēja par pašvaldības sociālās, izglītības, sporta un kultūras jomas jautājumiem. Bija Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs un  Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. Lēmumu  par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa A.Veldre pamato ar to, ka ir uzsācis jaunas darba tiesiskās attiecības un tās nav iespējams savienot ar deputāta darbu pašvaldībā. 

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis saka paldies Aigaram par darbu Smiltenes novada pašvaldībā, kurā viņš uzņēmās vadīt Sociālo un medicīnas jautājumu komiteju, kā arī koordinēja pašvaldības funkciju audita veikšanu. Tāpat G.Kukainis informē, ka otra domes priekšsēdētāja vietnieka amatā (tas ir A.Veldres vietā) netiks iecelts cits deputāts, domes vadība saglabāsies trīs cilvēku sastāvā. 

Kā informēts iepriekš, Smiltenes novada domes deputātu sastāvā izmaiņas notika jau 2018.gada nogalē, kad Z.Vīķele (Latvijas Reģionu Apvienības “Vidzemes partija”) pieņēma lēmumu par deputātes pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Viņas vietā ar 2019.gada 1.februārī stājās līdzšinējais domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš, kļūstot par algotu domes priekšsēdētaja vietnieku tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos, savukārt domes izpilddirektora amatā iecēla Andri Lapiņu.  

Lēmumu par jaunā deputāta kandidāta apstiprināšanu plānots pieņemt kādā no nākamajām domes sēdēm.

Novados