No darba aiziet ilggadējs Valkas pašvaldības darbinieks

Valkas novada dome ar trešdienu, 8. janvāri, pārtrauks darba attiecības ar pašvaldības izpilddirektora vietnieku – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Gunti Bašķi, kurš darbu uzteicis veselības stāvokļa dēļ.

Novada domes Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle informē, ka G. Bašķis par savu lēmumu ir iesniedzis informāciju darba devējam, pievienojot ārsta slēdzienu. G. Bašķi no darba atbrīvos ar pašvaldības vadītāja Venta Armanda Kraukļa rīkojumu, kas būs jāapstiprina tuvākajā novada domes sēdē. Pēc L. Metuzāles teiktā, G. Bašķa vietā stāsies amata pienākumu izpildītājs Inārs Šalders. Līdz šim viņš ilgus gadus strādājis par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieku. 

G. Bašķis pašvaldības darbā nostrādājis 19 gadus. Pašvaldības Personāla nodaļas personāla speciāliste Inta Markova informē, ka 2000. gada 1. aprīlī G. Bašķis sāka strādāt Valkas pagastā par komandantu. 2001. gada 22. martā viņš tika ievēlēts par Valkas pagasta padomes priekšsēdētāju. 2005. gadā notikušajās pašvaldību vēlēšanās vietējie vēlētāji G. Bašķi atkārtoti ievēlēja par Valkas pagasta pārvaldes vadītāju. 2006. gada 6. jūlijā G. Bašķis sāka strādāt par Valkas novada domes izpilddirektoru. Ar 2013. gada 1. augustu viņš pilda izpilddirektora vietnieka – atbildīgā par Valkas pilsētu – amata pienākumus, bet 2018. gada 1. decembrī kļuva par novada domes izpilddirektora vietnieku – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāju. 

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar G. Bašķi, lai pajautātu, ko viņš nolēmis darīt pēc aiziešanas no darba pašvaldībā. Viņš norāda, ka gandrīz nedēļa vēl ir jāstrādā, tāpēc atturējās sniegt jebkādus komentārus par turpmāko dzīvi. Šonedēļ viņa vadītā pašvaldības nodaļa turpinās izzāģēt decembra spēcīgajā vējā sagāzušos kokus, kā arī notiks bedrīšu lāpīšana Raiņa ielas asfaltā. G. Bašķis uzskata, ka pie šādiem laika apstākļiem, kad gaisa temperatūra sasniedz plus piecus grādus, ir iespējams darīt šādus darbus, kurus parasti tad, kad ir sniegs, nav iespējams veikt. Pašvaldības darbinieks ir gandarīts, ka garajās svētku brīvdienās pilsētas teritorijā nav konstatēti nekādi ārkārtēji gadījumi – vienīgi bijis jānostiprina svētku egle pie Valkas–Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas. Viņš priecājas par pilsētas galveno svētku egli Lugažu laukumā. Šo sudrabegli pilsētai uzdāvināja valcēniešu Kašu ģimene, kurai milzīgais koks auga privātmājas pagalmā un traucēja piekļūt gaismai.

Novados