No nākamā gada SIA “ZAAO” būs jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunu SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu. No 2020. gada 5. janvāra tas būs 66,79 EUR/t (ar dabas resursu nodokli (DRN), bez PVN).

LSPRK izvērtēšanas gaitā izmaksas pakalpojumu sniegšanai samazinātas par 7%, salīdzinot ar SIA “ZAAO” sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Neskatoties uz to, tarifs no 2020. gada 5. janvāra pie DRN likmes 50 EUR/t par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs par 19% augstāks, salīdzinot ar 2018.gadā SPRK apstiprināto tarifu (pie DRN likmes 50 EUR/t).

“Galvenokārt tarifs pieaudzis, jo specializētā tehnika, kas nodrošina atkritumu apglabāšanas tehnoloģisko procesu, ir nokalpojusi un nespēj pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas. Lai spētu nodrošināt regulētā pakalpojuma nepārtrauktību un efektivitāti, uzņēmumam nepieciešams iegādāties jaunu tehniku. Šoreiz tas SIA “ZAAO” jānodrošina no saviem finanšu līdzekļiem, jo Eiropas Savienības fondi vairs neparedz atbalstu atkritumu apglabāšanai, kā tas bija sākotnēji, atkritumu poligonam uzsākot savu darbību 2003. gadā,” skaidro SPRK Atkritumu apglabāšanas pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Vēvere, komentējot SPRK saņemto pamatojumu.

Vienlaikus uzņēmumam ir arī būtiski samazinājusies tā ienākumu daļa, pateicoties kurai iespējams samazināt atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas un līdz ar to – tarifu lietotājiem. Šie ieņēmumi tiek gūti, savākto atkritumu biogāzi, kas rodas bioloģiski noārdāmo atkritumu sadalīšanās procesā, izmantojot elektroenerģijas ražošanā, savukārt elektroenerģiju – pārdodot obligātā iepirkuma ietvaros. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem šī iepirkuma cena no šī gada jūnija ir par 20% zemāka, tādējādi samazinot ieņēmumus no elektroenerģijas pārdošanas. Līdz ar atkritumu biogāzes kvalitātes pasliktināšanos, kas krītas, jo tiek ievērotas ES prasības par bioloģiski noārdāmo atkritumu nodalīšanu pirms apglabāšanas, vērojams arī ikgadējs saražotās elektroenerģijas samazinājums.

Jaunais tarifs attieksies uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītājiem no Valmieras pilsētas, Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām.

Ar apstiprinātā tarifa kopsavilkumu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā

Savukārt ar detalizētu informāciju arī par tarifiem citos reģionos iespējams iepazīties interaktīvajā kartē SPRK mājaslapas sadaļā “Lietotājiem” / ”Atkritumu apglabāšana” / "Tarifi”.

SPRK rīkotajā publiskajā uzklausīšanas sanāksmē un tarifu projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ierosinājumi no pakalpojuma lietotājiem par tarifu projektu netika saņemti. SPRK secina, ka apstiprinātais tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas tiek apstiprinātas ar pašvaldības lēmumu. Tā var būt maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Novados