No šodienas iespējams veikt rezervāciju īres tiesību izsolei dzīvokļiem Daugavas ielā 7A, Smiltenē 4

No šodienas, 4.marta, tiek uzsākta pieteikšanās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 7a, Smiltenē īres tiesību rezervācijas izsoles pirmajai kārtai (A korpusam).Savukārt B korpusam īres tiesību izsoli plānots organizēt aprīļa mēnesī.

Sīkāka informācija par īrei pieejamajiem dzīvokļiem, videomateriāliem, pieteikšanos īres tiesību izsolēm, to noteikumiem un īres līguma paraugs pieejams SIA “Smiltenes NKUP” mājas lapā internetā: smiltenesnkup.lv, sadaļā “Izsoles”.

Lai klātienē interesentus iepazīstinātu ar īrei pieejamajiem dzīvokļiem, 2019. gada 11. martā, plkst. 14.00, plkst. 16.00 un plkst. 18.00 tiks organizētas publiskas dzīvokļu apskates – pretendentiem. Dzīvokļu apskatei nepieciešams iepriekš pieteikties un saskaņot apskates laiku, darba laikā, pa tālruni: 26343318.

Pieteikties izsolei Pretendenti var līdz 2019. gada 13. marta plkst. 17.00!

Reģistrācijas maksa izsolei katram dzīvoklim ir – € 20. Izsoles objekta nodrošinājums par piedalīšanos izsolē (atbilstoši dalībnieka izvēlētajam dzīvoklim), noteikts katram dzīvokļa veidam: vienistabas dzīvoklim – € 40, divistabu dzīvoklim – € 65, trīsistabu dzīvoklim – € 80. Katras izsoles sākumcena būs € 50, izsoles solis tiek noteikts € 50. Dalībniekam, iegūstot personiskas tiesības īrēt Dzīvokli, izsoles reģistrācijas maksa, sākumcena un nosolītā dzīvokļa īres tiesību rezervācijas maksa būs kā vienreizējs maksājums, kas netiks atgriezts. Dzīvokli ir aizliegts nodot apakšīrē/nomā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā kopā ir 24 dzīvokļi: 8 – vienistabas dzīvokļi ar platību 29,6 – 31,5 m2, 8 – divistabu dzīvokļi ar platību 45,6 – 46,2 m2 un 8 – trīsistabu dzīvokļi ar platību 56,6 – 60,4 m2.Īres maksa par kvadrātmetru būs € 4,90 mēnesī (īres maksā ir iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). Īrniekam papildus īres maksai ir jāmaksā komunālie maksājumi atbilstoši pakalpojumu sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem.

Dzīvokļu īrniekus noteiks atklātā, nediskriminējošā dzīvokļu īres rezervācijas tiesību izsolē, atbilstoši 2019. gada 27. februāra pieņemtajam Smiltenes novada Domes lēmumam Nr. 190 (Sēdes protokols Nr.2., 25. §.):

  • par izsoles pretendentu var būt fiziska persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, vai kurai ir piešķirts nepilsoņa statuss;
  • Pretendenta deklarētā dzīvesvieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija vai Pretendents ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kura juridiskā adrese vai tā struktūrvienības darbības vieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija;
  • Pretendenta vai mājsaimniecības, kurā Pretendents dzīvo, kopējie gada neto ienākumi nepārsniedz € 34 000.
  • par izsoles pretendentu nevar būt persona, kas kādā no izsoles organizatora iepriekš organizētajām īres tiesību rezervācijas izsolēm ir atzītas par izsoles uzvarētāju vai persona, kas ir noslēgusi īres līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP” par cita SIA “Smiltenes NKUP” piederoša Daugavas 7a, Smiltenē dzīvokļa īri vai pretendentam ir spēkā esošs īres līgums par cita Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļa īri vai kurai, ar tiesas nolēmumu ir pasludināts fiziskas personas maksātnespējas process un tas nav izbeigts likumā noteiktajā kārtībā.


Komentāri 4

bezugunsnavdumu

Redz kā ir jāpelna Kraukli. Nevis pūdēt Parka ielas mājas.
Paredzu ka viena tiesība tiks pārdota par ap 1000 eur, + maksājumi par dzīvošanu, un še tev peļņa.
Nevis gaidīt brīnumaino investoru, kurš ka negāja, tā nenāks.

pirms 2 gadiem, 2019.03.04 14:12

Someone 1

Tātad, ja pareizi sapratu, īss kopsavilkums. Ja kļūdos labojiet!
Teiksim, gribat dzīvokli ar 2 istabām 46 kv. m. apzinieties, ka katru mēnesi īrē NKUP maksāsit 225,4 Eiro (46*4,9) + komunālie maksājumi. Tā kā māja ir jauni celta, tad apkures izmaksām nevajadzētu būt augstām (ja ir celta no labiem energoefektīviem materiāliem). Nezinu, varbūt var pat regulēt siltuma patēriņu dzīvoklī pēc saviem ieskatiem. Bet nu ziemā droši sanāks ar atkritumu izvešanas, kanalizācijas utt. maksājumiem + vēl 100 Eiro.
Neaizmirstam šīm izmaksām klāt izsoles cenu, ar kuru Jūs uzvarēsit un arī 2 mēnešu īres drošības naudu (laikam šim piemēram 450 Eiro).
Un jādzīvo dzīvoklī būs vismaz gads, citādi laužot līgumu jāmaksā 2 mēnešu īres naudas sods (sāpīgi).
P.S.
Ja Jums ir kaķis (vai kabatas suns) Jūs pēc pašreizējā piedāvātā līguma šajā dzīvoklī dzīvot nevarēsit, jo atļauti ir krātiņā nelieli putni, akvārija zivis un tamlīdzīgi. Tā kā mācieties skatīties zivju, kāmīšu gudrajās acīs ;)

pirms 2 gadiem, 2019.03.04 19:30

bezugunsnavdumu

Ja tev un sieviņai nepavilkt šīs izmaksas, lai dživot svaigā dzīvok;ī, turpiniet laukos, kopā ar kaķiem, suņiem un govīm, mazgājoties vienu reizi gadā.

Tāpēc arī izsole, lai nesalīstu ūbagi un salašņas, kuras novestu šo skaistumu postā pa diviem gadiem.

Nav tak sludināts ka sociālie dzīvokli, un salašņas welcome, bet nomas. Nav naudas, palaid tos kam ir.

pirms 2 gadiem, 2019.03.04 20:00

Someone 1

Kādam vēl šķiet, ka māja ārpus pilsētas nozīmē to bez ūdensvada un dzīvi kā 1985 gadā... Bet ko tur pārmest dažam labam, kas dzīvo sociālisma sapņu betona plākšņu slietenī, grūti caur to betonu redzēt pasauli, kas ļoti mainījusies un kurā ''krancis'' var maksāt 700 Eiro.
Rakstā arī varēja šādu vienkāršu aprēķinu ielikt, lai cilvēkiem nav jāmokās saprast kas, kur, ko!

pirms 2 gadiem, 2019.03.04 21:52

Novados